Změny a události Krajská knihovna v Pardubicích

2021-02-11
Vymazán člen představenstva
RADOMÍRA KODETOVÁ
2021-02-11
Vymazán člen představenstva
RADOMÍRA KODETOVÁ
2021-02-11
Zapsan člen představenstva
RADOMÍRA KODETOVÁ
2018-06-23
Zapsan činnost
Prostřednictvím oddělení kulturních služeb různými formami činnosti šíří a předává široké veřejnosti poznatky z oblasti kultury. Podílí se na zvyšování všeobecného i odborného vzdělávání občanů, na rozvoji estetické výchovy, kulturně společenských aktivit obyvatel kraje. Vytváří příležitosti pro aktivní využívání volného času, rozvoj zájmových uměleckých aktivit a neprofesionálního umění. Realizuje a podílí se na organizování soutěží, výstav, přehlídek, besed, videozáznamů, exkurzí apod.<br>
2018-06-23
Zapsan činnost
Prodává vlastní publikace, upomínkové předměty a další zboží a služby propagující předmět hlavní činnosti. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých fondů a služeb. Poskytuje informační služby související s předmětem hlavní činnosti.<br>
2018-06-23
Zapsan činnost
Prodává vlastní publikace, upomínkové předměty a další zboží a služby propagující předmět hlavní činnosti. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých fondů a služeb. Poskytuje informační služby související s předmětem hlavní činnosti.
2018-06-23
Zapsan činnost
Plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven.
2018-06-23
Zapsan činnost
Je příjemcem povinných výtisků periodického tisku a neperiodických publikací podle § 9 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění, a podle § 3 zákona č. 37/1995Sb., o neperiodických publikacích, v platném znění. Tyto povinné výtisky tvoří konzervační fond organizace.
2018-06-23
Zapsan činnost
Tvoří univerzální a specializované knihovní fondy, umožňuje uživatelům přístup k veřejným datovým sítím pomocí telekomunikačních zařízení.
2018-06-23
Zapsan činnost
Eviduje a zpracovává svůj knihovní fond podle platných předpisů, propaguje a zpřístupňuje jej uživatelům přímým půjčováním, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, bibliografické a informační činnosti, veřejným předváděním a dalšími formami. Poskytu je a zpracovává ústní, bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Trvale uchovává konzervační a historický fond.
2018-06-23
Zapsan činnost
Pořizuje a využívá databáze v souladu s platným autorským zákonem. Rozvíjí vnitrostátní a mezinárodní spolupráci s knihovnami a dalšími subjekty za účelem výměny zkušeností a metod práce, vstupuje do profesních sdružení a organizací.
2018-06-23
Zapsan činnost
Vydává a veřejné šíří knihovnické, bibliografické a informační publikace.
2018-06-23
Zapsan činnost
Prostřednictvím oddělení kulturních služeb různými formami činnosti šíří a předává široké veřejnosti poznatky z oblasti kultury. Podílí se na zvyšování všeobecného i odborného vzdělávání občanů, na rozvoji estetické výchovy, kulturně společenských aktivit obyvatel kraje. Vytváří příležitosti pro aktivní využívání volného času, rozvoj zájmových uměleckých aktivit a neprofesionálního umění. Realizuje a podílí se na organizování soutěží, výstav, přehlídek, besed, videozáznamů, exkurzí apod.
2018-06-23
Zapsan činnost
Prodává vlastní publikace, upomínkové předměty a další zboží a služby propagující předmět hlavní činnosti. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých fondů a služeb. Poskytuje informační služby související s předmětem hlavní činnosti.
2018-06-23
Zapsan činnost
Plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven.<br>
2018-06-23
Zapsan činnost
Je příjemcem povinných výtisků periodického tisku a neperiodických publikací podle § 9 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění, a podle § 3 zákona č. 37/1995Sb., o neperiodických publikacích, v platném znění. Tyto povinné výtisky tvoří konzervační fond organizace.<br>
2018-06-23
Zapsan činnost
Tvoří univerzální a specializované knihovní fondy, umožňuje uživatelům přístup k veřejným datovým sítím pomocí telekomunikačních zařízení.<br>
2018-06-23
Zapsan činnost
Eviduje a zpracovává svůj knihovní fond podle platných předpisů, propaguje a zpřístupňuje jej uživatelům přímým půjčováním, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, bibliografické a informační činnosti, veřejným předváděním a dalšími formami. Poskytu je a zpracovává ústní, bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Trvale uchovává konzervační a historický fond.<br>
2018-06-23
Zapsan činnost
Pořizuje a využívá databáze v souladu s platným autorským zákonem. Rozvíjí vnitrostátní a mezinárodní spolupráci s knihovnami a dalšími subjekty za účelem výměny zkušeností a metod práce, vstupuje do profesních sdružení a organizací.<br>
2018-06-23
Zapsan činnost
Vydává a veřejné šíří knihovnické, bibliografické a informační publikace.<br>