Gočárova galerie, IČO 00085278 — obchodní rejstřík

Pardubice Zámek, , PSČ 53002, 7797346, 203
5 let, 11 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2018-06-23
IČO
00085278
Právní forma
Předmět činnosti

Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertizy. Poskytuje informační služby související s předmětem hlavní činnosti.

Spravuje sbírkový knihovní fond a specializovanou odbornou knihovnu.

Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby obrazovou, případně zvukovou.

Provádí vědecký výzkum v oblastech týkajících se předmětu hlavní činnosti.

Sbírkové předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v za
hraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost.

Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování a restaurování. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem.

Vstupuje do profesních sdruženích za účelem koordinace odborné činnosti. V oboru předmětu hlavní činnosti spolupracuje s tuzemskými a zahraničními partnery.

Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace ve vztahu k předmětu hlavní činnosti.

Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře vztahující se k předmětu hlavní činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl.

Pořádá kulturní a vzdělávací programy vztahující se k předmětu hlavní činnosti.

Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět hlavní činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audionahrávek a videonahrávek.

Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek.

Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertizy. Poskytuje informační služby související s předmětem hlavní činnosti.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitelka
Mgr. et Mgr. KLÁRA ZÁŘECKÁ,Ph.D.
Týniště nad Orlicí Vrchlického, , PSČ 51721, 9820051, 203 Den vzniku funkce: 2022-02-12

Změny a události

2022-02-12
Zapsan člen představenstva
KLÁRA ZÁŘECKÁ
2022-02-12
Vymazán člen představenstva
HANA ŘEHÁKOVÁ
2018-06-23
Zapsan činnost
Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertizy. Poskytuje informační služby související s předmětem hlavní činnosti.
2018-06-23
Zapsan činnost
Shromažďuje sbírku výtvarného umění české i zahraniční provenience. Zabývá se studiem výtvarného umění. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti.
2018-06-23
Zapsan činnost
Spravuje sbírkový knihovní fond a specializovanou odbornou knihovnu.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Gočárova galerie se sídlem v Pardubice  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Gočárova galerie. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00085278.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025