Změny a události Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

2015-11-02
Vymazán člen představenstva
Helena Housová
2015-11-02
Vymazán člen představenstva
Helena Housová
2015-11-02
Zapsan člen představenstva
HELENA HOUSOVÁ
2014-09-17
Zapsan způsob jednání
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis. Ředitel organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn ve všech věcech jednat jejím jménem.
2012-09-26
Vymazán člen představenstva
Olga Marešová
2012-09-26
Vymazán člen představenstva
Olga Marešová
2004-04-14
Zapsan činnost
Domov se zvláštním režimem Služba obsahuje základní činnosti:
2004-04-14
Zapsan činnost
Domov pro seniory Služba obsahuje základní činnosti:<br>
2004-04-14
Zapsan činnost
poskytnutí ubytování<br>
2004-04-14
Zapsan činnost
poskytnutí stravy<br>
2004-04-14
Zapsan činnost
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu<br>
2004-04-14
Zapsan činnost
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu<br>
2004-04-14
Zapsan činnost
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím<br>
2004-04-14
Zapsan činnost
sociálně terapeutické činnosti<br>
2004-04-14
Zapsan činnost
aktivizační činnosti<br>
2004-04-14
Zapsan činnost
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstárávání osobních záležitostí<br>
2004-04-14
Zapsan činnost
Domov se zvláštním režimem Služba obsahuje základní činnosti:<br>
2004-04-14
Zapsan činnost
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
2004-04-14
Zapsan činnost
Domov pro seniory Služba obsahuje základní činnosti:
2004-04-14
Zapsan činnost
poskytnutí ubytování
2004-04-14
Zapsan činnost
poskytnutí stravy
2004-04-14
Zapsan činnost
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2004-04-14
Zapsan činnost
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
2004-04-14
Zapsan činnost
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
2004-04-14
Zapsan činnost
sociálně terapeutické činnosti
2004-04-14
Zapsan činnost
aktivizační činnosti
2004-04-14
Zapsan činnost
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstárávání osobních záležitostí