Změny a události Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

2021-01-05
Vymazán člen představenstva
VLADIMÍRA JAKOUBĚOVÁ
2021-01-05
Vymazán člen představenstva
VLADIMÍRA JAKOUBĚOVÁ
2021-01-05
Zapsan člen představenstva
JAN PROSTŘEDNÍK
2013-10-02
Vymazán člen představenstva
Vladimíra Jakouběová
2013-10-02
Vymazán člen představenstva
Vladimíra Jakouběová
2003-10-08
Zapsan činnost
Muzeum plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky č. 275/2000 Sb. a prováděcích předpisů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uch ovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.
2003-10-08
Zapsan činnost
Muzeum plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky č. 275/2000 Sb. a prováděcích předpisů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uch ovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.