Změny a události Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

2018-10-11
Vymazán člen představenstva
ZDENĚK RÖSSLER
2018-10-11
Vymazán člen představenstva
ZDENĚK RÖSSLER
2018-10-11
Zapsan člen představenstva
ZDENĚK SALINGER
2013-03-26
Zapsan činnost
Poskytování školské služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školní jídelna a výdejna zajišťuje vedle školního stravování žáků také záv odní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu.
2013-03-26
Zapsan činnost
Poskytování středního vzdělávání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v § 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
2013-03-26
Zapsan činnost
Poskytování školské služby podle § 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Domov poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnos t navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol zajišťuje těmto žákům školní stravování.
2013-03-26
Zapsan činnost
Poskytování školské služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školní jídelna a výdejna zajišťuje vedle školního stravování žáků také záv odní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu.