Změny a události Východočeské divadlo Pardubice

2021-03-13
Vymazán člen představenstva
Petr Dohnal
2021-03-13
Vymazán člen představenstva
Petr Dohnal
2021-03-13
Zapsan člen představenstva
PETR DOHNAL
2007-06-21
Zapsan činnost
- organizováním rozvíjení a výuky uměleckých schopností a dovedností pro hlavní předmět činnosti.
2007-06-21
Zapsan činnost
Uspokojuje kulturní potřeby občanů v oblasti profesionálního divadelního umění a vykonává činnosti související. Hlavního účelu dosahuje organizace zejména: - tvorbou, výrobou a inscenováním divadelních her na vlastních divadelních scénách, a to živým provozováním díla - provozováním vlastních divadelních inscenací formou zájezdové činnosti pro pořadatele v Pardubickém kraji, na území České republiky i v zahraničí - tvorbou organizací dalších divadelních a kulturních pořadů, koncertů, přehlídek a festivalů včetně uvádění hostujících souborů a jednotlivců - zajišťováním provozu divadelních scén, včetně provozu ubytoven pro umělecké pracovníky, údržby a správy majetku - ediční, propagační a publikační činností směřující k podpoře hlavní činnosti, vydáváním, veřejným šířením a prodejem neperiodických publikací a nahraných nosičů - předprodejem vstupenek na vlastní i cizí programy
2007-06-21
Zapsan činnost
- organizováním rozvíjení a výuky uměleckých schopností a dovedností pro hlavní předmět činnosti.