Galerie moderního umění v Hradci Králové, IČO 00088404 — obchodní rejstřík

Hradec Králové Velké náměstí, , PSČ 50003, 23865083, 203
14 let, 3 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2010-04-01
IČO
00088404
Právní forma
Předmět činnosti

Spravuje soubor sochařských děl Příběh utrpení a nadějí člověka, umístěný ve stálé přírodní výstavní síni na katastrálním území Stanovice u Kuksu, č. parcely 111/3 a 111/4 a na katastrálním území Žireč Ves, č. parcely 191, 205, 418/2, 423/1 a 422.

Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou, v počítačových databázích, obrazovou, případně zvukovou. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti.

Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraniční a dalšími ku
lturně-výchovnými aktivitami, a to způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených badatelským řádem, který sama vydá.

Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými osobami v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování.

Provozuje v souladu s obecně platnými právními předpisy základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem a poskytuje knihovnické a informační služby.

Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace.

Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými osobami výstavy výtvarného umění dle vlastní výstavní koncepce. Pro tyto výstavy vypůjčuje umělecká díla ve vlastnictví nebo ve správě jiných osob.

Pořádá kulturní a vzdělávací programy (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální), přednášky, odborné konference, sympózia a semináře vztahující se k předmětu činnosti.

V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

Poskytuje standardizované veřejné služby k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti vymezené zákonem č. 122/2000 Sb.

Ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb. poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy.

Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, po
řizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů, diapozitivů, digitálních snímků a jiných obrazových záznamů. Prodává katalogy a publikace, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbír
kových předmětů, nosiče audio a video nahrávek. Pronajímá dočasně nevyužívané nebytové prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s předmětem činnosti. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek a výsta
v. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.

Spravuje a provozuje Galerii Vladimíra Preclíka umístěnou v budově Regiocentra Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové.

Spravuje soubor sochařských děl Příběh utrpení a nadějí člověka, umístěný ve stálé přírodní výstavní síni na katastrálním území Stanovice u Kuksu, č. parcely 111/3 a 111/4 a na katastrálním území Žireč Ves, č. parcely 191, 205, 418/2, 423/1 a 422.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
FRANTIŠEK ZACHOVAL
Hradec Králové Labská kotlina, , PSČ 50002, 23873221, 203 Den vzniku funkce: 2022-04-13

Změny a události

2022-04-13
Zapsan člen představenstva
FRANTIŠEK ZACHOVAL
2022-04-13
Vymazán člen představenstva
FRANTIŠEK ZACHOVAL
2019-07-02
Vymazán člen představenstva
TOMÁŠ RYBIČKA
2019-07-02
Vymazán člen představenstva
TOMÁŠ RYBIČKA
2015-11-06
Vymazán člen představenstva
Tomáš Rybička
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Galerie moderního umění v Hradci Králové se sídlem v Hradec Králové  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Galerie moderního umění v Hradci Králové. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00088404.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025