Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, IČO 00089257 — obchodní rejstřík

Předklášteří Porta coeli, 1001, PSČ 66602, 23998946, 203
20 let, 3 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-02-28
IČO
00089257
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Předmět činnosti je vykonáván na základě:
Zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Zajišťování a provádění vědeckovýzkumné činnosti v oblasti přírodních, technických a společenských věd, provádění archeologického výzkumu na základě oprávnění MK ČR

Provozování činností konzervátorských, restaurátorských a preparátorských dílen.

Zapůjčování sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich zpřístupňování veřejnosti v expozicích a výstavách či jiných odpovídajících zařízeních a prostorách

Zapůjčování sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování, restaurování nebo preparování

Získávání, uchovávání, ochrana a zpřístupňování knihovních fondů a poskytování knihovních informačních služeb a bibliografických a faktografických informací, půjčování dokumentů

Poskytování informačních služeb a zpracovávání odborných posudků, expertíz a rešerší souvisejících s předmětem hlavní činnosti

Poskytování přístupu k veřejně provozovaným a veřejně přístupným informačním a datovým sítím, pořizování, vytěžování a zužitkovávání databází

Zajišťování výstavnické, kulturně výchovné, přednáškové, průvodcovské činnosti, pořádání odborných konferencí, sympozií, seminářů, kurzů, přednášek, vzdělávacích programů, výstav, koncertů nebo jiných kulturních akcí

Zajišťování prodeje zboží, produktů a publikací související s vlastními sbírkami, expozicemi a výstavami nebo se sbírkami a výstavami jiných institucí se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, propagačních materiálů a upomínkových předmětů, výroba a pr
odej kopií a replik sbírkovoých a jiných, svým charakterem jim podobných předmětů, pravidla pro výrobu a prodej zboží jsou vymezena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí zřizovací listiny

Vydávání odborných, informačních a propagačních neperiodických publikací ve smyslu zák. č. 34/1995 Sb. a periodického tisku ve smyslu zák. č. 46/2000 Sb.,

Vstupování do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti

Spolupráce s tuzemskými i zahraničními vědeckými, vzdělávacími a jinými subjekty s příbuzným předmětem činnosti

Předmět činnosti je vykonáván na základě:
Zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Předmět podnikani

technické činnosti v dopravě

hostinská činnost

technické činnosti v dopravě

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
EVŽEN MARTINEC
Pozlovice Hlavní, , PSČ 76326, 3993167, 203 Den vzniku funkce: 2019-02-08

Změny a události

2019-02-08
Vymazán člen představenstva
ANTONÍN REČEK
2019-02-08
Vymazán člen představenstva
ANTONÍN REČEK
2019-02-08
Zapsan člen představenstva
EVŽEN MARTINEC
2015-07-21
Vymazán člen představenstva
Antonín Reček
2015-07-21
Vymazán člen představenstva
Antonín Reček
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Muzeum Brněnska, příspěvková organizace se sídlem v Předklášteří  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Muzeum Brněnska, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00089257.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494