Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, IČO 00089613 — obchodní rejstřík

Mikulov Zámek, , PSČ 69201, 15299953, 203
20 let, 10 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-08-13
IČO
00089613
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

-shromažďování přírodnin a lidských výtvorů (včetně děl výtvarných umění) vytvářením sbírek muzejní povahy a průvodní dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání včetně
katalogizování, zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách, publikační a přednášková činnost s poskytováním badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely
-zajišťování a provádění vědeckovýzkumné činnosti v oblasti přírodních, technických a společenských věd, provádění archeologických výzkumů na základě oprávnění MK ČR
-provozování činnosti konzervátorských, restaurátorských a preparátorských dílen
-zapůjčování sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich zpřístupňování veřejnosti v expozicích a výstavách či v jiných odpovídajících zařízeních a prostorách
-zapůjčování sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování, restaurování nebo preparování
-získávání, uchovávání, ochrana a zpřístupňování knihovních fondů a poskytování knihovních informačních služeb a bibliografických a faktografických informací, půjčování dokumentů
-poskytování informačních služeb a zpracovávání odborných posudků, expertíz a rešerší souvisejících s předmětem hlavní činnosti
-poskytování přístupu k veřejně provozovaným a veřejně přístupným informačním a datovým sítím, pořizování, vytěžování a zužitkovávání databází
-zajišťování výstavnické, kulturně výchovné, přednáškové, průvodcovské činnosti, pořádání odborných konferencí, sympozií, seminářů, kurzů, přednášek, vzdělávacích programů, výstav, koncertů a jiných kulturních akcí
-zajišťování prodeje zboží, produktů a publikací související s vlastními sbírkami, expozicemi a výstavami nebo se sbírkami a výstavami jiných institucí se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, propagačních materiálů a upomínkových předmětů, výroba a p
rodej kopií a replik sbírkových a jiných, svým charakterem jim podobných předmětů; pravidla pro výrobu a prodej zboží jsou vymezena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovácí listiny
-vydávání odborných, informačních a propagačních neperiodických publikací ve smyslu zák. č. 37/1995 Sb. a periodického tisku ve smyslu zák. č. 46/1000 Sb.
-vstupování do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti
-spolupráce s tuzemskými i zahraničními vědeckými, vzdělávacími, kulturními a jinými subjekty s příbuzným předmětem činnosti
Předmět činnosti je vykonáván na základě:
Zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. PETR KUBÍN
Mikulov Růžová, , PSČ 69201, 15305911, 203 Den vzniku funkce: 2015-08-26

Změny a události

2016-07-29
Zapsan způsob jednání
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. V případě písemného právního jednání připojí k názvu příspěvkové organizace ředitel svůj vlastnoruční podpis.
2015-08-26
Zapsan člen představenstva
PETR KUBÍN
2015-08-26
Vymazán člen představenstva
PETR KUBÍN
2015-08-26
Zapsan člen představenstva
PETR KUBÍN
2014-06-20
Vymazán člen představenstva
Petr Kubín
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace se sídlem v Mikulov  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00089613.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494