Změny a události Uhelné sklady Zlín, státní podnik - v likvidaci

1991-01-01
Zapsan podnikani
Způsob zřízení: Zakládací listinou vydanou Úřadem města Zlína dne 11. prosince 1990 s účinností od 1. ledna 1991.
1991-01-01
Zapsan podnikani
provoz autoopravárenské dílny
1991-01-01
Zapsan podnikani
nákladní automobilová doprava.
1991-01-01
Zapsan podnikani
Způsob zřízení: Zakládací listinou vydanou Úřadem města Zlína dne 11. prosince 1990 s účinností od 1. ledna 1991.