Hvězdárna Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, IČO 00090395 — obchodní rejstřík

Veselí nad Moravou Benátky, , PSČ 69801, 30245141, 203
20 let, 11 měsíce
na trhu
1 - 5
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-08-12
IČO
00090395
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

poskytování vzdělávacích, kulturních a informačních služeb z oblasti astronomie, kosmologie, kosmonautiky, meteorologie, ekologie a využití netradičních zdrojů energie a jiných příbuzných oborů
-pořádání a organizování odborných přednášek, besed, pozorování noční oblohy a poznávacích expedic
-zajišťování a provádění vědeckovýzkumné činnosti v oblasti přírodních, technických a společenských věd a poskytování badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely
-poskytování informačních služeb a zpracovávání odborných posudků, expertíz a rešerší souvisejících s předmětem hlavní činnosti
-poskytování přístupu k veřejně provozovaným a veřejně přístupným informačním a datovým sítím, pořizování, vytěžování a zužitkování databází
-zajišťování výstavnické, kulturně výchovné činnosti, pořádání odborných konferencí, sympozií, seminářů, kurzů, vzdělávacích programů, výstav a jiných kulturních akcí
-zajišťování prodeje zboží, produktů a publikací souvisejících s hlavním účelem činnosti a jiných institucí se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, propagačních materiálů a upomínkových předmětů; pravidla pro prodej zboží jsou vymezeny v příloze č. 2
, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny
-vydávání odborných, informačních a propagačních neperiodických publikací ve smyslu zák. č. 37/1995 Sb. a periodického tisku ve smyslu zák. č. 46/2000 Sb.
-vstupování do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti
-spolupráce s tuzemskými i zahraničními vědeckými, vzdělávacími, kulturními a jinými subjekty s příbuzným předmětem činnosti
-navrhování, oprava a seřizování astronomických přístrojů
Předmět činnosti je vykonáván na základě:
Zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platn

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Počet zaměstnanců
1 - 5 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. LUBOMÍR KAZÍK
Veselí nad Moravou Hutník, , PSČ 69801, 13715020, 203 Den vzniku funkce: 2015-10-13

Změny a události

2015-10-13
Vymazán člen představenstva
Lubomír Kazík
2015-10-13
Vymazán člen představenstva
Lubomír Kazík
2015-10-13
Zapsan člen představenstva
LUBOMÍR KAZÍK
2003-08-12
Zapsan činnost
poskytování vzdělávacích, kulturních a informačních služeb z oblasti astronomie, kosmologie, kosmonautiky, meteorologie, ekologie a využití netradičních zdrojů energie a jiných příbuzných oborů -pořádání a organizování odborných přednášek, besed, pozorování noční oblohy a poznávacích expedic -zajišťování a provádění vědeckovýzkumné činnosti v oblasti přírodních, technických a společenských věd a poskytování badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely -poskytování informačních služeb a zpracovávání odborných posudků, expertíz a rešerší souvisejících s předmětem hlavní činnosti -poskytování přístupu k veřejně provozovaným a veřejně přístupným informačním a datovým sítím, pořizování, vytěžování a zužitkování databází -zajišťování výstavnické, kulturně výchovné činnosti, pořádání odborných konferencí, sympozií, seminářů, kurzů, vzdělávacích programů, výstav a jiných kulturních akcí -zajišťování prodeje zboží, produktů a publikací souvisejících s hlavním účelem činnosti a jiných institucí se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, propagačních materiálů a upomínkových předmětů; pravidla pro prodej zboží jsou vymezeny v příloze č. 2 , která je nedílnou součástí této zřizovací listiny -vydávání odborných, informačních a propagačních neperiodických publikací ve smyslu zák. č. 37/1995 Sb. a periodického tisku ve smyslu zák. č. 46/2000 Sb. -vstupování do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti -spolupráce s tuzemskými i zahraničními vědeckými, vzdělávacími, kulturními a jinými subjekty s příbuzným předmětem činnosti -navrhování, oprava a seřizování astronomických přístrojů Předmět činnosti je vykonáván na základě: Zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platn
2003-08-12
Zapsan činnost
poskytování vzdělávacích, kulturních a informačních služeb z oblasti astronomie, kosmologie, kosmonautiky, meteorologie, ekologie a využití netradičních zdrojů energie a jiných příbuzných oborů -pořádání a organizování odborných přednášek, besed, pozorování noční oblohy a poznávacích expedic -zajišťování a provádění vědeckovýzkumné činnosti v oblasti přírodních, technických a společenských věd a poskytování badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely -poskytování informačních služeb a zpracovávání odborných posudků, expertíz a rešerší souvisejících s předmětem hlavní činnosti -poskytování přístupu k veřejně provozovaným a veřejně přístupným informačním a datovým sítím, pořizování, vytěžování a zužitkování databází -zajišťování výstavnické, kulturně výchovné činnosti, pořádání odborných konferencí, sympozií, seminářů, kurzů, vzdělávacích programů, výstav a jiných kulturních akcí -zajišťování prodeje zboží, produktů a publikací souvisejících s hlavním účelem činnosti a jiných institucí se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, propagačních materiálů a upomínkových předmětů; pravidla pro prodej zboží jsou vymezeny v příloze č. 2 , která je nedílnou součástí této zřizovací listiny -vydávání odborných, informačních a propagačních neperiodických publikací ve smyslu zák. č. 37/1995 Sb. a periodického tisku ve smyslu zák. č. 46/2000 Sb. -vstupování do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti -spolupráce s tuzemskými i zahraničními vědeckými, vzdělávacími, kulturními a jinými subjekty s příbuzným předmětem činnosti -navrhování, oprava a seřizování astronomických přístrojů Předmět činnosti je vykonáván na základě: Zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platn
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Hvězdárna Veselí nad Moravou, příspěvková organizace se sídlem v Veselí nad Moravou  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Hvězdárna Veselí nad Moravou, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00090395.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494