Změny a události Klub kultury Uherské Hradiště,příspěvková organizace

2022-10-05
Vymazán člen představenstva
ANTONÍN MACH
2022-10-05
Zapsan člen představenstva
ANTONÍN MACH
2016-09-29
Vymazán člen představenstva
Antonín Mach
2016-09-29
Vymazán člen představenstva
Antonín Mach
2006-04-10
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Zapletal
2006-04-10
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Zapletal
2002-10-31
Zapsan činnost
d)Zajišťování podmínek pro rozvoj neprofesionální zájmové a zajmově umělecké činnosti, poskytování smluvně sjednaných služeb souborům a kroužkům, které za tímto účelem uzavřou smlouvu s organizací, přičemž zřizovatelem schválená část nákladů půjde na vrub organizace.
2002-10-31
Zapsan činnost
1.Hlavní předmět činnosti:
2002-10-31
Zapsan činnost
a)kulturně společenské činnosti spočívající v provozování kulturních zařízení, v nichž se realizují jak vlastní, tak agenturně zprostředkovaná divadelní, koncertní a audiovizuální představení pro veřejnost.Zejména organizační, pořadatelské a technické zajištění provozu těchto zařízení a poskytování dalších služeb nezbytných v souvislosti s uvedeným účelem provozování těchto zařízení, včetně podpůrné činnosti zvukařů a osvětlovačů, pořádání tanečních zábav, diskoték a provozování zařízení soužících k zábavě. Zejména vlastní a převzaté agenturní programy, plesy, výchovné koncerty, koncerty artificiální hudby, oslavy,přehlídky a soutěže zájmové umělecké činnosti, festivaly včetně mezinárodního festivalu filmů a videoprogramů"Týká se to také tebe" a mezinárodního Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik.
2002-10-31
Zapsan činnost
b)Výchovně vzdělávací činnost spočívající v provozování kulturně vzdělávacích zařízení pořádajících semináře, školení , kurzy výuky jazyků, odborné kurzy ke změnám v legislativě České republiky, praktické kurzy a kurzy hygieny a kosmetiky,módy,aktivit volného času, kurzy taneční a společenské výchovy a kurzy cyklického vzdělávání seniorů v rámci Akademie třetího věku. Zejména zajištění organizační, zajištění prostor, přípravy materiálů a podkladů pro školení, zajišťování lektorů a vlastní lektorská činnost. Dále kulturně výchovná činnost publikační, včetně vydávání katalogů, propagačních tiskovin, metodických a příležitostných publikací, prodej produktů souvisejících s těmito činnostmi včetně výstav artefaktů a jejich shromažďování ve sbírkách. Poskytování dalších nezbytných služeb a podpůrných činností v souvislosti s provozováním uvedených zařízení. Jedná se zejména o semináře a jazykové kurzy, kurzy taneční a společenské výchovy, Akademie třetího věku a Zpravodaje města Uherské Hradiště, knižní tituly, katalogy a příležitostné publikace, vydávání fotografií, pohlednic, plakátů( a s tím přímo související korektury a technická redakce).Nahrávání a rozmnožování zvukových a zvukově obrazových záznamů.
2002-10-31
Zapsan činnost
c)Správa a provozování kulturně výchovných zařízení za účelem poskytování příležitostných krátkodobých nájmů (nejvýše 30 dnů) speciálně k tomu určených a vybavených nebytových prostor a poskytování s tím spojených kulturních, organizačních a technických služeb. Zejména zajišťování kongresů, velkých společenských akcí, módních přehlídek, firemních prezentací a výstav, akcí komerčního rázu a realizace dalších služeb vyžadovaných v souvislosti s účelem krátkodobého nájmu. Poskytování kulturních služeb, kter é v podmínkách města Uherské Hradiště nemohou být předmětem soutěže s jinými osobami
2002-10-31
Zapsan činnost
d)Zajišťování podmínek pro rozvoj neprofesionální zájmové a zajmově umělecké činnosti, poskytování smluvně sjednaných služeb souborům a kroužkům, které za tímto účelem uzavřou smlouvu s organizací, přičemž zřizovatelem schválená část nákladů půjde na vrub organizace.