Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková organizace, IČO 00092118 — obchodní rejstřík

Uherské Hradiště Velehradská třída, , PSČ 68601, 25095536, 203
19 let, 11 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-07-10
IČO
00092118
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

3) Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů - prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů, prodej nenahraných nosičů

1) Hlavní předmět činnosti:

a) Organizace nakupuje, zpracovává a zpřístupňuje univerzální knihovní fond, v němž jsou zastoupeny dokumenty odborné, populárně naučné a krásné literatury, periodika a další dokumenty a informační prameny (dokumenty povahy rozmnoženin, zvukového i zvukov
ě obrazového záznamu, počítačové programy a databáze, apod.).

b) Se zřetelem ke kulturním hodnotám a informačním potřebám uživatelů buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, tiskovin a dalších informačních materiálů, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o městě a regionu.

c) Poskytuje meziknihovní výpůjční službu (MVS - půjčovní, informační a reprografickou).

d) Aktivně propaguje a zpřístupňuje své fondy individuálním a institucionálním uživatelům, a to jak absenčními a prezentačními službami, tak poskytováním bibliografických, referenčních, faktografických informací a rešerší v hlavní budově knihovny a na pob
očkách.

e) Zprostředkovává přístup k informacím státní správy a veřejné samosprávy. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.

f) Pořádá exkurze, přednášky, besedy, výstavy a jiné vzdělávací i mimoškolní, kulturní a společenské akce, včetně odborných kurzů, školení a seminářů a dalších akcí v souvislosti se svým hlavním předmětem činnosti.

g) Spolupracuje s kulturními organizacemi, archívy, školami, sdělovacími prostředky, spolky a občanskými sdruženími v kraji, případně celé ČR i v zahraničí. Podílí se na průzkumové, studijní a rozborové činnosti na úseku knihovnictví v koordinaci s krajsk
ou a Národní knihovnou a profesními spolky, v nichž je organizace zastoupena jako institucionální člen.

h) Buduje interní databáze z vlastních fondů a účastní se výměny dat a budování společných databází s dalšími knihovnami. Poskytuje poradenskou službu v oblasti knihovnických a informačních činností. Vydává tematické neperiodické publikace a drobné tisky.

i) Poskytuje reprografické kopírovací služby na podkladě tiskové předlohy z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů.

j) Vede evidenci knihovního fondu, provádí jeho aktualizaci, vyřazování a revizi v souladu s knihovním zákonem.

k) Podmínky, za nichž jsou služby knihovny uživatelům poskytovány, jsou uvedeny v knihovním řádu, který vydává ředitel organizace.

l) Se souhlasem zřizovatele provozuje své pobočky na území města Uherské Hradiště. Seznam knihoven, které tvoří tyto pobočky je obsažen v příloze zřizovací listiny.

2) Doplňková činnost
Organizace může vykonávat tyto doplňkové činnosti:
a) prodej knih
b) propagační služby.
Doplňkovou činnost může organizace vykonávat za předpokladu, že plní všechny hlavní úkoly stanovené zřizovatelem.

Předmět podnikání:

1) Kopírovací práce - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy

2) Specializovaný maloobchod s knihami, časopisy a kancelářskými potřebami

3) Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů - prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů, prodej nenahraných nosičů

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91010
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
RADOVAN JANČÁŘ
Uherské Hradiště Sokolovská, , PSČ 68601, 18945627, 203 Den vzniku funkce: 2015-12-22

Změny a události

2015-12-22
Vymazán člen představenstva
RADOVAN JANČÁŘ
2015-12-22
Vymazán člen představenstva
RADOVAN JANČÁŘ
2015-12-22
Zapsan člen představenstva
RADOVAN JANČÁŘ
2015-08-21
Vymazán člen představenstva
Radovan Jančář
2015-08-21
Vymazán člen představenstva
Radovan Jančář
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková organizace se sídlem v Uherské Hradiště  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00092118.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494