Změny a události Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace

2018-01-03
Vymazán člen představenstva
VLADISLAV RAŠKA
2018-01-03
Vymazán člen představenstva
VLADISLAV RAŠKA
2018-01-03
Zapsan člen představenstva
PAVEL KLVAČ
2017-03-22
Vymazán člen představenstva
Vladislav Raška
2017-03-22
Vymazán člen představenstva
Vladislav Raška
2003-08-19
Zapsan činnost
poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a všestranné napomáhání všech forem vzdělávání občanů ve smyslu zák. č. 257/2001 Sb o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb v platném znění
2003-08-19
Zapsan činnost
poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a všestranné napomáhání všech forem vzdělávání občanů ve smyslu zák. č. 257/2001 Sb o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb v platném znění