Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00094811 — obchodní rejstřík

Jihlava Komenského, , PSČ 58601, 12342840, 203
20 let, 1 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-02-28
IČO
00094811
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Zajišťuje nebytové prostory pro kulturně vzdělávací a kulturně společenské akce pořádané veřejnoprávními subjekty.

Zabezpečuje užití autorských děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, zejména jejich sdělování veřejnosti živým provozováním díla.

Divadelní představení pořádá v místě svého působení nebo je nabízí na scéně jiných divadel v České republice i v zahraničí.

Na své scéně pořádá představení jiných divadel z České republiky nebo ze zahraničí.

Poskytuje metodickou pomoc a podporu sdružením občanů působícím v oboru činnosti divadla.

Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, včetně digitálních a analogových nosičů v souladu s platnými právními předpisy.

Informuje veřejnost prostřednictvím vlastní webové stránky o divadle a jeho činnostech.

K uskutečnění programového cíle divadla jako kulturního centra využívá veškerých svých vnitřních i vnějších prostor, kde se vedle divadelních inscenací uskutečňují také výstavy, hudební produkce, diskusní a odborné pořady, výuka uměleckých schopností a do
vedností potřebných pro hlavní předmět činnosti, různá setkání a další kulturně vzdělávací a kulturně společenské aktivity pro veřejnost rozvíjející divadelní umění a divadelní kulturu.

Zajišťuje výrobu a prodej divadelních kostýmů, dekorací a rekvizit souvisejících s předmětem činnosti.

Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.

Vykonává činnosti vyplývající z hlavního předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu i bezúplatně návštěvu divadelních představení a dalších kulturních akcí. Umožňuje za sjednanou cenu fotografování, f
ilmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů, diapozitivů. Prodává publikace, katalogy, upomínkové předměty a nosiče audio a videonahrávek propagující předmět činnosti. Poskytuje reklamní služby souvisej
ící s předmětem činnosti. Poskytuje informační služby z oboru své činnosti.

Zajišťuje svozovou dopravu návštěvníků divadla.

Pro členy uměleckého souboru a hostující umělce zajišťuje ubytování.

Pronájem nebytových prostor, u něhož jsou pronajímatelem poskytovány pouze základní služby zajišťující řádný provoz nebytových prostor

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
90010
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. ONDREJ REMIÁŠ
Bánov, Nitriansky kraj Hviezdoslavova 22, , PSČ 94101, , 703 Den vzniku funkce: 2015-08-22

Změny a události

2015-08-22
Vymazán člen představenstva
Josef Fila
2015-08-22
Vymazán člen představenstva
Josef Fila
2015-08-22
Zapsan člen představenstva
ONDREJ REMIÁŠ
2014-09-05
Zapsan způsob jednání
Ředitel jménem organizace právně jedná tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
2004-02-28
Zapsan činnost
Zajišťuje nebytové prostory pro kulturně vzdělávací a kulturně společenské akce pořádané veřejnoprávními subjekty.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace se sídlem v Jihlava  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00094811.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494