Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354 — obchodní rejstřík

Bruntál Zámecké nám., , PSČ 79201, 2821869, 203
20 let, 5 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-11-20
IČO
00095354
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

ve shodě s vymezením obsahu činnosti zajišťuje účelné využívání objektů, které jsou jí svěřeny do péče a dodavatelsky zajišťuje jejich potřebnou údržbu a rekonstrukce

organizace zabezpečuje sbírkotvornou činnost. Shromážděné hmotné doklady vývoje přírody, společnosti, kultury i jiných druhů lidské činnosti tvoří sbírkový fond muzea, který dokumentuje přírodní (sbírky botanické, zoologické, geologické) i společenský (sb
írky arccheologické, historické, uměleckohistorické, etnografické a lesnické) vývoj celého regionu Bruntálska, který zahrnuje oblast Hrubého a Nízkého Jeseníku a jeho předhůří.

provozuje muzejní knihovnu, která je veřejnou specializovanou knihovnou, zajišťuje odborný výběr a nákup knihovního fondu, jeho odborné zpracování a vedení příslušné dokumentace a také spravuje historický knižní fond

provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oboru své působnosti

vytváří expozice, organizuje a realizuje výstavy

v souladu s platnými předpisy půjčuje jiným subjektům předměty ze své sbírky

pořádá vzdělávací akce včetně přednášek a jejich cyklů, besedy, příležitostné koncerty a jiné kulturní akce spojené s užitím autorských děl

výsledky své práce prezentuje publikační činností, prostřednictvím internetu apod. Vydává a veřejně šíří neperiodické publikace a propagační materiály.

poskytuje metodickou a odbornou pomoc v oblasti odborných činností v organizaci zastoupených

poskytuje služby konzervátorské dílny ve smyslu zákonných ustanovení

vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti

prostřednictvím meziknihovních sluřeb zřístupňuje knihovní fond jiných knihoven

poskytuje informační služby související s předmětem činnosti včetně odborných konzultací a rešerší pro potřeby územních samosprávných celků na základě jejich písemného vyžádání, např. pro potřeby dokumentace obce, pro potřeby zápisu do kronik apod.

ve shodě s vymezením obsahu činnosti zajišťuje účelné využívání objektů, které jsou jí svěřeny do péče a dodavatelsky zajišťuje jejich potřebnou údržbu a rekonstrukce

hlavní činnost:
organizace je odborným pracovištěm pro výkon muzejní práce. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně spravovat, vědecky zpracovávat, ošetřovat, konzervovat, ochraňovat, bezpečně uchovávat a prezentovat sbírky hmotn
ých dokladů o vývoji přírody, společnosti, kultury i jiných druhů lidské činnosti.

organizace zabezpečuje sbírkotvornou činnost. Shromážděné hmotné doklady vývoje přírody, společnosti, kultury i jiných druhů lidské činnosti tvoří sbírkový fond muzea, který dokumentuje přírodní (sbírky botanické, zoologické, geologické) i společenský (sb
írky arccheologické, historické, uměleckohistorické, etnografické a lesnické) vývoj celého regionu Bruntálska, který zahrnuje oblast Hrubého a Nízkého Jeseníku a jeho předhůří.

provozuje muzejní knihovnu, která je veřejnou specializovanou knihovnou, zajišťuje odborný výběr a nákup knihovního fondu, jeho odborné zpracování a vedení příslušné dokumentace a také spravuje historický knižní fond

provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oboru své působnosti

vytváří expozice, organizuje a realizuje výstavy

v souladu s platnými předpisy půjčuje jiným subjektům předměty ze své sbírky

pořádá vzdělávací akce včetně přednášek a jejich cyklů, besedy, příležitostné koncerty a jiné kulturní akce spojené s užitím autorských děl

výsledky své práce prezentuje publikační činností, prostřednictvím internetu apod. Vydává a veřejně šíří neperiodické publikace a propagační materiály.

poskytuje metodickou a odbornou pomoc v oblasti odborných činností v organizaci zastoupených

poskytuje služby konzervátorské dílny ve smyslu zákonných ustanovení

vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti

prostřednictvím meziknihovních sluřeb zřístupňuje knihovní fond jiných knihoven

poskytuje informační služby související s předmětem činnosti včetně odborných konzultací a rešerší pro potřeby územních samosprávných celků na základě jejich písemného vyžádání, např. pro potřeby dokumentace obce, pro potřeby zápisu do kronik apod.

ve shodě s vymezením obsahu činnosti zajišťuje účelné využívání objektů, které jsou jí svěřeny do péče a dodavatelsky zajišťuje jejich potřebnou údržbu a rekonstrukce

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Ing. EMA HAVELKOVÁ,MBA
Rýmařov Okružní, , PSČ 79501, 14089882, 203 Den vzniku funkce: 2022-02-19

Změny a události

2022-02-19
Vymazán člen představenstva
KVĚTOSLAVA MÁLKOVÁ
2022-02-19
Zapsan člen představenstva
EMA HAVELKOVÁ
2022-02-19
Vymazán člen představenstva
KVĚTOSLAVA MÁLKOVÁ
2021-08-18
Vymazán člen představenstva
JITKA KOŠČÁKOVÁ
2021-08-18
Vymazán člen představenstva
JITKA KOŠČÁKOVÁ
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace se sídlem v Bruntál  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00095354.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494