Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711 — obchodní rejstřík

Ostrava Úprkova, , PSČ 70200, 3203531, 203
18 let, 9 měsíce
na trhu
500 - 999
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2005-08-09
IČO
00095711
Právní forma
Kraj
Předmět činnosti

zajištění výkonu vlastnických práv kraje k silnicím II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství v rozsahu stanoveném zřizovatelem,
- zajištění výkonu vlatnických práv kraje k silničním pozemkům silnic II. a III. třídy v rozsahu stanoveném zřizovatelem,
- údržba a opravy silnic II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství v rámci působnosti organizace,
- zabezpečení správy, údržby a oprav silnic I. třídy na území kraje v rozsahu stanoveném smlouvou s vlastníkem silnice I. třídy
- příprava, realizace a majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. třídy včetněn jejich součástí a příslušenství v rozsahu stanoveném zřizovatelem,
- zajištění výkonu vlastnických práv kraje k ostatnímu majetku předanému zřizovatelem k hospodaření v rozsahu stanoveném zřizovatelem,
- jednání jménem zřizovatele při jednání s orgány státní správy, samosprávy, správci inženýrských sítí, správci komunikací, účastníky řízení a dalšími subjekty ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů s cílem zajištění příslušných povolení na
umístění a realizaci staveb silnic II. a III. třídy,
- vedení účetní evidence silnic II. a III. třídy, mostů silnic II. a III. třídy, silničního příslušenství a dalších nemovitostí,
- vedení účetní evidence silničních pozemků silnic II. a III. třídy v rozsahu stanoveném zřizovatelem,
- zabezpečení běžné, hlavní a mimořádné prohlídky silnic II. a III. třídy a souvisejících objektů v souladu s právními předpisy a příslušnými technickými normami,
- zabezpečení údržby a oprav silnic II. a III. třídy s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství,
- zajištění údržby a oprav mostů silnic II. a III. třídy s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození,
- zabezpečení sjízdnosti silnic II. a III. třídy v zimním období dle plánu zimní údržby,
- zabezpečení údržby silnic I. třídy na území kraje v rozsahu stanoveném smlouvou s vlastníkem silnice I. třídy,
- pronajímání nemovitostí,
- vedení evidence movitého majetku,
- zabezpečení správy a údržby svěřených pozemních komunikací za krizových stavů a zabezpečení přípravy a realizace hospodářských opatření pro krizové stavy,
- spolupráce při vedení Informačního systému o silniční a dálniční síti a informačního systému krajského úřade kraje,
- zpracování, doplňování a aktualizace dokumentu Bílá kniha - Investiční stavby na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje.
- vydávání stanovisek vlastníka silnice II. a III. třídy v rozsahu stanoveném zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- zajištění kontrolního vážení vozidel podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně vydávání pověření ke kontrolnímu vážení vozidel jiné osobě

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
Činnosti související s pozemní dopravou
Počet zaměstnanců
500 - 999 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Ing. TOMÁŠ BŐHM
Opava Za Humny, , PSČ 74705, 4491084, 203 Den vzniku funkce: 2017-04-18

Změny a události

2017-04-18
Vymazán člen představenstva
TOMÁŠ BŐHM
2017-04-18
Vymazán člen představenstva
TOMÁŠ BŐHM
2017-04-18
Zapsan člen představenstva
TOMÁŠ BŐHM
2014-01-28
Vymazán člen představenstva
Tomáš Böhm
2014-01-28
Zapsan způsob jednání
Ředitel jedná jménem organizace samostatně.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace se sídlem v Ostrava  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00095711.

Podobné firmy

Praha Zborovská, , PSČ 15000, 22075208, 203
IČO 00066001
Kutná Hora Barborská, , PSČ 28401, 11612096, 203
IČO 00069922
Cheb Františkánské náměstí, , PSČ 35002, 20890044, 203
IČO 00074268