Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, IČO 00097969 — obchodní rejstřík

Přerov Horní náměstí, , PSČ 75002, 11217120, 203
20 let, 10 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-07-30
IČO
00097969
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

17. Organizace pronajímá služební byt svým zaměstnancům na hradě Helfštýně.

2. Plní dokumentační, vědecké, umělecké, vzdělávací a kulturně společenské poslání. Odbornou funkci s celorepublikovou i mezinárodní účinností zastává v oblasti dějin školství, ornitologii a prezentaci umění se zaměřením na umělecké kovářství. Při plnění
úkolů spolupracuje s odbornými a vědeckými institucemi.
Zaměření a specializace:
- komeniologie, dějiny českého školství a učitelstva
- regionální historie, národopis
- archeologie
- ornitologie
- umělecká řemesla

3. Na vědeckém základě shromažďuje, odborně spravuje, zpracovává a bezpečně uchovává sbírky hmotného dokladového materiálu o vývoji společnosti, přírody a kultury podle zákona o ochraně sbírek.

4. Systematicky dokumentuje prameny poznání, prezentuje sbírky a nabyté poznatky z oblasti své působnosti, vytváří informační systém. Archeologický výzkum provádí na základě oprávnění vydaného Ministerstvem kultury ČR a dohodou s AV ČR podle zákona č. 20/
1987 Sb., o státní památkové péči.

5. Spravuje historický knižní fond a odbornou knihovnu.

6. V rámci odborné orientace a specializace buduje muzejní expozice, pořádá výstavy zaměřené na region a obory zpracovávané odbornými pracovišti muzea.

7. Organizuje konference, semináře, přednáškové cykly, koncerty, exkurze a jiné vědecké i kulturně vzdělávací akce. Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti.

8. Publikační činností prezentuje a popularizuje vědecká a odborná poznání a přispívá tak k vytváření národní identity a ke zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně občanů.

9. Je konzultačním, metodickým a informačním střediskem pro odbornou i nejširší veřejnost. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.

10. Je správcem nemovitých kulturních památek.

11. Zpřístupňuje veřejnosti za úplatu či bezplatně návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí na zámku v Přerově, Moravské ornitologické stanici a na hradě Helfštýně.

12. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České Republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a och
rana ve smyslu zákona o ochraně sbírek. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem o ochraně sbírek a badatelským řádem Muzea Komenského v Přerově. Pronajímá sbírkové předměty podle Metodiky MK ČR, čl. IX., odst. 3.

13. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

14. Za úplatu pořizuje rešerše, kopie dokumentů, poskytuje fotografie, negativy sbírkových předmětů či vystavovaných exponátů. Prodává katalogy a jiné tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmno
ženiny sbírkových předmětů, nosiče audio a video nahrávek. Pronajímá nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření k účelům, které jsou v souladu s jejím posláním. Propaguje svoji činnost včetně internetu.

15. Organizace je oprávněna provádět restaurátorské a konzervátorské práce.

16. Organizace pořádá kurzy uměleckého kovářství na hradě Helfštýně.

17. Organizace pronajímá služební byt svým zaměstnancům na hradě Helfštýně.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
RADIM HIMMLER
Grygov Libušina, , PSČ 78373, 16127960, 203 Den vzniku funkce: 2014-04-17

Změny a události

2014-04-17
Vymazán člen představenstva
Radim Himmler
2014-04-17
Vymazán člen představenstva
Radim Himmler
2014-04-17
Zapsan člen představenstva
RADIM HIMMLER
2009-03-03
Vymazán člen představenstva
František Hýbl
2009-03-03
Vymazán člen představenstva
František Hýbl
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace se sídlem v Přerov  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00097969.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494