Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČO 00098639 — obchodní rejstřík

Valašské Meziříčí Vsetínská, , PSČ 75701, 25630288, 203
20 let, 8 měsíce
na trhu
10 - 19
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-10-25
IČO
00098639
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

1. Provádí odborná astronomická pozorování, zpracovává a vyhodnocuje jejich výsledky a předává je našim i zahraničním spolupracujícím institucím pro odborný výzkum.
2. Provádí pravidelná astronomická pozorování Slunce v rámci celosvětové sítě stanic monitorujících sluneční aktivitu, dále pozorování proměnných hvězd, pozorování zákrytů hvězd tělesy Sluneční soustavy, pozorování meziplanetární hmoty, hvězdné oblohy a d
alší odborná pozorování vymezená koncepčními plány činnosti. Zabývá se metodickou a koordinační prací v rámci pozorovacích sítí a pozorovacích kampaní.
3. Výsledky vizuálního, fotografického a elektronického sledování zpracovává, shromažďuje, eviduje a archivuje. Některé informace předává spolupracujícím organizacím v České republice i v zahraničí.
4. V oboru meteorologie a klimatologie provádí pozorování na meteorologické stanici, která je v majetku a součástí sítě Českého hydrometeorologického ústavu.
5. Získané poznatky prezentuje vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami, určenými pro nejširší veřejnost, zejména dětem a mládeži.
6. Provádí základní nebo aplikovaný výzkum a další odborné aktivity v oborech přírodních, technických a společenských věd. Šíří jejich výsledky prostřednictvím výuky (vzdělávacích, osvětových a výukových akcí a programů), publikování nebo převodu technolo
gií; veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků. Umožňuje rovný přístup všem bez rozdílu k využívání výsledků své činnosti a svých služeb, přičemž účelem těchto činností není dosažení zisku. Žádné subjekty nemají před
nostní přístup k výzkumným kapacitám organizace nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným organizací.
7. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými a fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a příležitostné tématické výstavy.
8. Vydává a veřejně šíří periodické (z. č. 46/2000 Sb.) a neperiodické (z. č. 37/1995 Sb.) publikace.
9. Připravuje a pořádá vzdělávací a kulturní programy vyplývající z předmětu činnosti (např. hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost.
10. Může vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
11. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.
12. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu hvězdárny, vzdělávacích a kulturně-světových akcí. Poskytuje a pronajímá prostory pro letní činnost dětí a mláde
že.
13. Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména v oborech svého badatelského zájmu (konzultace, poradenství, expertízy apod.).
14. Svou činnost, výsledky vlastní a oborové badatelské i osvětové práce včetně dalších odborných aktivit prezentuje také formou elektronických médií. Každoročně zpracovává informace o činnosti ve výroční zprávě, kterou zveřejňuje v tisku nebo v informačn
ím systému s dálkovým přístupem.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Počet zaměstnanců
10 - 19 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
LIBOR LENŽA
Poličná Den vzniku funkce: 2013-10-17

Změny a události

2013-10-17
Vymazán člen představenstva
Libor Lenža
2013-10-17
Vymazán člen představenstva
Libor Lenža
2013-10-17
Zapsan člen představenstva
LIBOR LENŽA
2005-08-25
Vymazán člen představenstva
František Martinek
2005-08-25
Vymazán člen představenstva
František Martinek
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace se sídlem v Valašské Meziříčí  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00098639.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494