Změny a události Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

2022-03-15
Vymazán člen představenstva
ILJA RACEK
2022-03-15
Zapsan člen představenstva
ALEŠ KOMÁNEK
2019-02-28
Zapsan činnost
Provozování divadelní činnosti spočívající v nastudování a veřejném scénickém předvádění zejména dramatických a hudebně dramatických děl.
2019-02-28
Zapsan činnost
Provozování divadelní činnosti spočívající v nastudování a veřejném scénickém předvádění zejména dramatických a hudebně dramatických děl.