Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579 — obchodní rejstřík

Ostrava Prokešovo náměstí, , PSČ 70200, 3189406, 203
19 let, 4 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2005-02-12
IČO
00100579
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

9. Organizace plní regionální funkce a vykonává další činnosti na úrovni kraje:
- střediska pro shromažďování, zpracování, uchovávání a zpřístupňování informačního fondu, včetně speciálních druhů
dokumentů a elektronických zdrojů
- centra meziknihovních služeb
- ústřední knihovny veřejných knihoven v kraji
- koordinačního a konzultačního střediska s orientací na podporu účelné kooperace informačních institucí a pracovišť v kraji, koordinace ediční a bibliografické činnosti, na řešení odborných otázek rozvoje a činnosti systému knihovnických služeb, racional
izaci pracovních procesů v oboru,
- organizátora vzdělávacích akcí pro pracovníky knihoven a informačních pracovišť
- krajského centra informačních databází

2. Eviduje a zpracovává získané dokumenty, přičemž vytváří databáze v rámci informačního fondu.

3. Propaguje a zpřístupňuje svůj informační fond uživatelům přímým půjčováním, prostřednictvím vnitrostátní i mezinárodní výpůjční služby, prostřednictvím bibliografické a informační činnost, veřejným předváděním audiovizuálních děl a dalšími formami.

4. Umožňuje při zajišťování informačních potřeb uživatelům přístup k veřejným datovým sítím.

5. Spolupracuje s Národní knihovnou ČR, vědeckými knihovnami krajů a ústředními oborovými knihovnami při zpracování národní bibliografie, účastní se tvorby souborného katalogu a dalších kooperačních aktivit mezi informačními institucemi.

6. Řeší teoretické i praktické otázky v oblasti knihovnictví, bibliografie a informatizace z hlediska potřeb a požadavků veřejnosti. Podílí se na vědeckovýzkumné a průzkumové činnosti regionálního, krajského i celostátního charakteru. V rámci svých činnos
tí racionalizuje, zejména automatizuje knihovnické, bibliografické a informační procesy.

7. Zabezpečuje ve vztahu k informačnímu fondu a knihovním službám mimoškolní informační přípravu uživatelů.

8. Vydává a prodává publikace sloužící ke vzdělávání knihovníků a k účelům ochrany kulturního dědictví. Poskytuje související služby typu: pořizování kopií dokumentů, laminování, kompletaci a opravy dokumentů.

9. Organizace plní regionální funkce a vykonává další činnosti na úrovni kraje:
- střediska pro shromažďování, zpracování, uchovávání a zpřístupňování informačního fondu, včetně speciálních druhů
dokumentů a elektronických zdrojů
- centra meziknihovních služeb
- ústřední knihovny veřejných knihoven v kraji
- koordinačního a konzultačního střediska s orientací na podporu účelné kooperace informačních institucí a pracovišť v kraji, koordinace ediční a bibliografické činnosti, na řešení odborných otázek rozvoje a činnosti systému knihovnických služeb, racional
izaci pracovních procesů v oboru,
- organizátora vzdělávacích akcí pro pracovníky knihoven a informačních pracovišť
- krajského centra informačních databází

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91010
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
PhDr. LIBUŠE FOBEROVÁ,Ph.D.
Žďár nad Sázavou Lesní, , PSČ 59102, 3406792, 203 Den vzniku funkce: 2017-08-11

Změny a události

2017-08-11
Vymazán člen představenstva
LEA PRCHALOVÁ
2017-08-11
Vymazán člen představenstva
LEA PRCHALOVÁ
2017-08-11
Zapsan člen představenstva
LIBUŠE FOBEROVÁ
2015-10-13
Vymazán člen představenstva
Lea Prchalová
2015-10-13
Vymazán člen představenstva
Lea Prchalová
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace se sídlem v Ostrava  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00100579.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494