Změny a události Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

2016-11-12
Vymazán člen představenstva
Stanislav Moša
2016-11-12
Vymazán člen představenstva
Stanislav Moša
2016-11-12
Zapsan člen představenstva
STANISLAV MOŠA
2001-11-06
Zapsan činnost
M. při naplňování svého hlavního účelu a předmětu činnosti divadlo spolupracuje s ostatními právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti kultury z České republiky i ze zahraničí;
2001-11-06
Zapsan činnost
N. ubytovává externí spolupracovníky, se kterými divadlo spolupracuje v rámci hlavního účelu a předmětu své činnosti
2001-11-06
Zapsan činnost
N. ubytovává externí spolupracovníky, se kterými divadlo spolupracuje v rámci hlavního účelu a předmětu své činnosti
2001-11-06
Zapsan činnost
A. provozuje vlastní divadelní a koncertní činnost, tj. uměleckým způsobem vytváří divadelní inscenace a koncerty. Díla jsou uváděna v prostorách divadla, na letních scénách divadla na území města Brna, na festivalech a na scénách jiných pořadatelů v Česk é republice i v zahraničí;
2001-11-06
Zapsan činnost
B. pořádá divadelní a koncertní představení jiných uměleckých souborů;
2001-11-06
Zapsan činnost
C. pořádá divadelní festivaly;
2001-11-06
Zapsan činnost
D. pořádá významné veřejné akce propagující divadlo;
2001-11-06
Zapsan činnost
E. vytváří scénické předměty (dekorace, kostýmy, rekvizity, vlásenky, atd.) pro vlastní potřebu;
2001-11-06
Zapsan činnost
F. prezentuje ve svých prostorách výstavy;
2001-11-06
Zapsan činnost
G. zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí, vše sloužící k naplnění a jako nedílná součást hlavního účelu a předmětu činnosti divadla;
2001-11-06
Zapsan činnost
H. vydává, rozšiřuje a prodává periodický tisk i neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vydává, rozšiřuje a prodává zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů, vše sloužící k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti divadla;
2001-11-06
Zapsan činnost
I. provozuje prodej a předprodej vstupenek pro akce zajišťované nebo spolupořádané divadlem;
2001-11-06
Zapsan činnost
J. organizuje rozvíjení a výuku uměleckých schopností a dovedností potřebných pro hlavní účel a předmět činnosti;
2001-11-06
Zapsan činnost
K. po schválení příslušným orgánem zřizovatele, provádí investorskou činnost související s udržením, zlepšením a modernizaci prostor svěřených divadlu, a to za účelem zlepšit, rekonstruovat, modernizovat a dostavět potřebné objekty jak v interiéru, tak v exteriéru;
2001-11-06
Zapsan činnost
L. zabezpečuje vnitropodnikovou dopravu a přepravu osob i materiálu;