Muzeum města Brna, příspěvková organizace, IČO 00101427 — obchodní rejstřík

Brno Špilberk, , PSČ 60200, 19095732, 203
22 let, 6 měsíce
na trhu
100 - 199
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2001-11-01
IČO
00101427
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

vstupování do profesních sdružení za účelem rozvoje a koordinace odborné činnosti

shromažďování lidských výtvorů (včetně děl výtvarných umění) případně přírodnin vytvářením sbírek muzejní povahy a průvodní dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání v
četně katalogizování, zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách a poskytování badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely

zajišťování standardizovaných veřejných služeb podle stanovených standardů územní, časové, ekonomické a fyzické dostupnosti v souladu se zákonem o ochraně sbírek muzejní povahy

zajišťování a provádění vědeckovýzkumné činnosti v oblasti společenských věd

provádění archeologických výzkumů na území města Brna pro zřizovatele a třetí osoby na základě povolení Ministerstva kultury ČR a dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů dle § 21 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
, mezi Akademií věd České republiky a Muzeem města Brna

dočasné přenechávání sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich zpřístupňování veřejnosti v expozicích a výstavách či v jiných odpovídajících zařízeních a prostorách a za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování, restaurování nebo preparov
ání

poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem

zpracovávání odborných posudků, expertíz a rešerší souvisejících s předmětem činnosti Muzea města Brna, příspěvkové organizace

poskytování přístupu k veřejně provozovaným a veřejně přístupným informačním a datovým sítím, pořizování, vytěžování a zužitkování databází

zajišťování výstavnické, kulturně výchovné, přednáškové, průvodcovské činnosti, pořádání odborných konferencí, sympozií, seminářů, kurzů, přednášek, vzdělávacích muzejních programů, muzejních výstav, koncertů a jiných kulturních akcí

zajišťování prodeje zboží, produktů a publikací související s vlastními sbírkami, expozicemi a výstavami nebo se sbírkami a výstavami jiných institucí se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, propagačních materiálů a upomínkových předmětů

výroba a prodej kopií a replik sbírkových a jiných, svým charakterem jim podobných předmětů

vydávání a veřejné šíření odborných, informačních a propagačních neperiodických publikací ve smyslu zák.č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a periodického tisku ve smyslu zák.č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s předmětem činnosti Muzea města Brna, příspěvkové organizace

spolupráce s tuzemskými i zahraničními vědeckými, vzdělávacími, kulturními a jinými subjekty s příbuzným předmětem činnosti

vstupování do profesních sdružení za účelem rozvoje a koordinace odborné činnosti

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
100 - 199 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. ZBYNĚK ŠOLC
Brno Galandauerova, , PSČ 61200, 19719931, 203 Den vzniku funkce: 2021-08-19

Změny a události

2021-08-19
Vymazán člen představenstva
PAVEL CIPRIAN
2021-08-19
Vymazán člen představenstva
PAVEL CIPRIAN
2021-08-19
Zapsan člen představenstva
ZBYNĚK ŠOLC
2015-10-24
Vymazán člen představenstva
Pavel Ciprian
2015-10-24
Vymazán člen představenstva
Pavel Ciprian
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Muzeum města Brna, příspěvková organizace se sídlem v Brno  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Muzeum města Brna, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00101427.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494