TIC BRNO, příspěvková organizace, IČO 00101460 — obchodní rejstřík

Brno Radnická, , PSČ 60200, 19097425, 203
22 let, 6 měsíce
na trhu
100 - 199
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2001-11-06
IČO
00101460
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Provozuje filmovou kancelář, která v rámci Brna a jeho okolí shromažďuje a zprostředkovává filmařům či zájemcům o natáčení relevantní kontakty, vytváří a spravuje databázi vhodných filmových lokací a souvisejících kontaktů, mapuje koprodukční možnosti, za
pojuje se do tvorby městské, resp. regionální strategie podpory audiovizuálního průmyslu, sleduje možnosti financování filmové produkce, spolupracuje na propagaci úspěšných lokálních filmových projektů, spolupracuje s českými i zahraničními institucemi pů
sobícími v oblasti audiovizuálního průmyslu, spolupracuje a zapojuje se v rámci filmových a jiných relevantních událostí.

Vytváří a provozuje síť turistických informačních center ve městě Brně a spravuje turistickou trasu městem Brnem (směrníky a turistické informační panely v centru Brna a jeho nejbližším okolí).

Poskytuje všeobecné informace o turistické oblasti Brno a okolí fyzickým a právnickým osobám.

Pomáhá fyzickým a právnickým osobám v orientaci a při zjišťování potřebných služeb (ubytování, rezervace, vstupenky, průvodcovské služby apod.) a vytváří produkty cestovního ruchu.

Provozuje části brněnského podzemí určené pro turistické a společensko kulturní využití a průvodcovskou činnost v těchto prostorách, včetně kvalifikační přípravy a doškolování průvodců pro brněnské podzemí.

Zajišťuje propagaci statutárního města Brna v tiskovinách, publikacích a prostřednictvím elektronických médií.

Zajišťuje zastoupení statutárního města Brna v regionálních a nadregionálních subjektech působících v oblasti cestovního ruchu a spolupracuje se všemi relevantními subjekty v této oblasti.

Zajišťuje ve spolupráci se statutárním městem Brnem prezentaci města Brna na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí.

Pořádá a organizuje kulturní, výchovné, společenské, vzdělávací a jiné akce pro nejširší brněnskou i mimobrněnskou veřejnost s důrazem na akce napomáhající rozvoji cestovního ruchu.

Pořádá a organizuje místní, regionální a mezinárodní festivaly, přehlídky a soutěže v oblasti zájmových i profesionálních aktivit z nejrůznějších uměleckých oborů.

Pořádá audiovizuální představení.

Provozuje kina včetně pořádání filmových přehlídek a festivalů.

Poskytuje zprostředkovatelské služby v oblasti kultury za účelem zajišťování kulturních představení v tuzemsku i v zahraničí, s cílem prezentace české umělecké tvorby v zahraničí a zahraniční tvorby v tuzemsku, s důrazem na kulturní výměny mezi partnerský
mi městy.

Organizuje a pořádá výstavy v tuzemsku i v zahraničí.

Zabezpečuje reklamní činnosti a marketing k naplnění účelu a předmětu činnsti příspěvkové organizace, včetně pořizování, vydávání, rozšiřování a prodeje propagačních materiálů a propagačních předmětů všech druhů týkajících se statutárního města Brna a pro
jeho potřeby, akcí a činností zajišťovaných příspěvkovou organizací, ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem, akcí pořádaných či dotovaných statutárním městem Brnem nebo pořádaých pod záštitou představitelů statutárního mě
sta Brna.

Vydává, rozšiřuje a prodává periodický tisk, neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vyrábí, rozšiřuje a prodává zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů týkající se statutárního města Brna a pro jeho potřebu, akcí a činností zajiš
ťovaných příspěvkovou organizací, ostatními příspěvvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem, akcí pořádaných či dotovaných statutárním městem Brnem nebo pořádaných pod záštitou představitelů statutárního města Brna.

Realizuje prodej a předprodej vstupenek pro akce zajišťované příspěvkovou organizací, případně i ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem a akce pořádané statutárním městem Brnem.

Zajišťuje turistickou dopravu ve městě Brně.

Podílí se na činnosti destinačního managementu v rámci turistické oblasti Brno a okolí.

Provozuje filmovou kancelář, která v rámci Brna a jeho okolí shromažďuje a zprostředkovává filmařům či zájemcům o natáčení relevantní kontakty, vytváří a spravuje databázi vhodných filmových lokací a souvisejících kontaktů, mapuje koprodukční možnosti, za
pojuje se do tvorby městské, resp. regionální strategie podpory audiovizuálního průmyslu, sleduje možnosti financování filmové produkce, spolupracuje na propagaci úspěšných lokálních filmových projektů, spolupracuje s českými i zahraničními institucemi pů
sobícími v oblasti audiovizuálního průmyslu, spolupracuje a zapojuje se v rámci filmových a jiných relevantních událostí.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Počet zaměstnanců
100 - 199 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitelka
Mgr. et Mgr. JANA TICHÁ JANULÍKOVÁ
Tvrdonice Svárov, , PSČ 69153, 10113215, 203 Den vzniku funkce: 2015-05-06

Změny a události

2015-05-06
Vymazán člen představenstva
Petra Kačírková
2015-05-06
Vymazán člen představenstva
Petra Kačírková
2015-05-06
Zapsan člen představenstva
JANA TICHÁ JANULÍKOVÁ
2011-10-18
Vymazán člen představenstva
Petra Kačírková
2011-10-18
Zapsan člen představenstva
Petra Kačírková
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti TIC BRNO, příspěvková organizace se sídlem v Brno  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis TIC BRNO, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00101460.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494