Dům umění města Brna, příspěvková organizace, IČO 00101486 — obchodní rejstřík

Brno Malinovského náměstí, , PSČ 60200, 19100671, 203
22 let, 5 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2001-11-06
IČO
00101486
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

L) Ubytovává externí spolupracovníky, se kterými DU spolupracuje v rámci hlavního účelu a předmětu své činnosti.

B) DU je institucí, poskytující informace o současné umělecké scéně a kulturních hodnotách jak formou výstav, tak prostřednictvím doprovodných programů, které s výstavním projektem souvisejí - v jejich rámci jsou pořádány přednášky, diskuzní setkání a kom
entované prohlídky výstav, projekce, divadelní představení, performance, workshopy pro široký okruh návštěvníků různého zájmového zaměření i generačního rozpětí.

C) DU pečuje o dobrou odbormou úroveň práce v oblasti současné výtvarné a vizuální kultury, podílí se na řešení teoretických a praktických otázek, které s oborem souvisí. Udržuje a podporuje kontinuitu oboru v místě a stará se o odborný růst a zvyšování k
valifikace svých zaměstanců, organizuje výuku k soustavnému zvyšování jejich odborných kompetencí potřebných k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti.

D) Uskutečňuje pro žáky a studenty všech stupňů škol (mateřské školy, základní, střední, vyšší odborné školy, vysoké školy) animace na výstavách a podporuje jejich zájem o umění. Popularizuje interaktivním a srozumitelným způsobem výtvarné umění, čímž vyt
váří předpoklady pro růst zájmu dětí a mladých lidí o tuto oblast.

E) Je místem praktické výuky zejména pro studenty Masarykovy univerzity, kdy přispívá ke zvyšování odborných znalostí a získání praktických zkušeností, čímž vytváří podmínky pro růst počtu studentů, kvality absolventů a zájmu veřejnosti o oblast výtvarné
tvorby.

F) Vydává, rozmnožuje a šíří periodický tisk i neperiodické publikace a jiné tiskoviny ve vztahu k výtvarnému umění.

G) Provozuje prodej a předprodej vstupenek na akce zajišťované nebo spolupořádané DU.

H) Spolupracuje trvale za účelem zvýšení atraktivity a účinnosti své činnosti s kulturními institucemi, školami všech stupňů a dalšími vzdělávacími institucemi, volnočasovými centry, neziskovými organizacemi, státní správou a samosprávou jakož i dalšími f
yzickými i právnickými osobami v tuzemsku i zahraničí. Pravidleně komunikuje a spolupracuje s vědeckými, univerzitními i akademickými institucemi.

I) Zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti.

J) Prodejní činnost - kromě vlastních publikací prodává i publikace, noviny, časopisy a jiné tisky vztahující se k výtvarnému umění; zajišťuje prodej uměleckých děl vystavovaných v rámci výstavního plánu.

K) Provádí činnosti související s udržením, zlepšením a modernizací pracovišť, rozvojem jejich struktury, zlepšováním organizace a inovacemi služeb, vše s cílem dosahování co nejvyšší kvality služeb pro veřejnost.

L) Ubytovává externí spolupracovníky, se kterými DU spolupracuje v rámci hlavního účelu a předmětu své činnosti.

Předmět podnikani

Organizace má tato živnostenská oprávnění:

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitelka
TEREZIE PETIŠKOVÁ
Chýnov Bílkova, , PSČ 39155, 17332974, 203 Den vzniku funkce: 2023-07-23

Změny a události

2023-07-23
Zapsan člen představenstva
TEREZIE PETIŠKOVÁ
2023-07-23
Vymazán člen představenstva
TEREZIE PETIŠKOVÁ
2013-05-10
Vymazán člen představenstva
Rostislav Koryčánek
2013-05-10
Vymazán člen představenstva
Rostislav Koryčánek
2013-05-10
Vymazán člen představenstva
Rostislav Koryčánek
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Dům umění města Brna, příspěvková organizace se sídlem v Brno  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Dům umění města Brna, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00101486.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494