Změny a události Zemědělské družstvo Mír se sídlem ve Slatině v likvidaci

1951-01-16
Zapsan podnikani
Činnost, na kterou je nutné povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením.
1951-01-16
Zapsan podnikani
b) potravinářská výroba
1951-01-16
Zapsan podnikani
c) opravářské a zámečnické práce
1951-01-16
Zapsan podnikani
d) poskytování služeb mechanizačními prostředky
1951-01-16
Zapsan podnikani
f) obchodní činnost (maloobchodní i velkoobchodní, ubytovací a zásobovací)
1951-01-16
Zapsan podnikani
g) stavební, elektroinstalační, natěračské a truhlářské práce
1951-01-16
Zapsan podnikani
h) restaurování a údržba památkových objektů včetně interiérů a stylového nábytku
1951-01-16
Zapsan podnikani
i) textilní výroba
1951-01-16
Zapsan podnikani
j) výroba upomínkových předmětů
1951-01-16
Zapsan podnikani
k) úprava a balení výrobků
1951-01-16
Zapsan podnikani
l) zahraničně obchodní činnost
1951-01-16
Zapsan podnikani
m) pronájem věcí a nebytových prostor
1951-01-16
Zapsan podnikani
n) odborná poradenská služba v oblasti zemědělské a potravinářské výroby
1951-01-16
Zapsan podnikani
o) poskytování ubytovacích a stravovacích služeb
1951-01-16
Zapsan podnikani
Činnost, na kterou je nutné povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením.