Změny a události OKRESNÍ ROLNICKÝ DRUŽSTEVNÍ SVAZ

1990-12-06
Zapsan způsob jednání
Podepisování: K názvu svazu připojuje svůj podpis předseda nebo místopředseda nebo tajemník dle podpisového vzoru
1990-12-06
Zapsan podnikani
- k zabezpečení další hospodářské a podnikatelské činnosti členů svazu - k zabezpečení poradenské, konzultační a právní pomoci - k propagaci výrobků a služeb členů svazu - napomáhá svým členům v oblasti odborné výchovy a přípravy vedoucích hospodářských pracovníků - zabezpečuje služby v oblasti regenerace pracovní schopnosti - napomáhá při realizaci programů sociálního rozvoje svých členů - zabezpečuje manažerskou činnost pro své členy
1990-12-06
Zapsan člen představenstva
Čeněk Černík
1990-12-06
Zapsan člen představenstva
Vítězslav Hatan
1990-12-06
Zapsan způsob jednání
Podepisování: K názvu svazu připojuje svůj podpis předseda nebo místopředseda nebo tajemník dle podpisového vzoru