Změny a události Zemědělské družstvo Velké Výkleky v likvidaci

1961-04-25
Zapsan podnikani
2. Družstvo a) zpracovává zemědělské suroviny a vyrábí z nich jiné výrobky b) vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící k potře- bám zemědělské a potravinářské výroby c) poskytuje práce a služby pro členy, občany, zejména dopravu, polní práce a drobné služby v rozsahu a za podmínek stanovených vnitrodružstevním předpisem d) prodává vlastní vyrobené zboží
1961-04-25
Zapsan podnikani
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu v zájmu jejího dalšího rozvoje, racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, kterou užívá
1961-04-25
Zapsan podnikani
2. Družstvo a) zpracovává zemědělské suroviny a vyrábí z nich jiné výrobky b) vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící k potře- bám zemědělské a potravinářské výroby c) poskytuje práce a služby pro členy, občany, zejména dopravu, polní práce a drobné služby v rozsahu a za podmínek stanovených vnitrodružstevním předpisem d) prodává vlastní vyrobené zboží