Změny a události Zemědělské družstvo Dolní Bukovsko, okres České Budějovice "v likvidaci"

1961-01-17
Zapsan činnost
2. Činnost, na kterou je nutné povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením.
1961-01-17
Zapsan činnost
2. Činnost, na kterou je nutné povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením.