Změny a události ZO ČSOP 10/10

2017-06-24
Vymazán člen představenstva
VLADISLAV BŐHM
2017-06-24
Vymazán člen představenstva
VLADISLAV BŐHM
2017-06-24
Zapsan člen představenstva
VLADISLAV BŐHM
2017-06-22
Vymazán člen představenstva
VLADISLAV BÖHM
2017-06-22
Zapsan člen představenstva
VLADISLAV BŐHM
2016-08-19
Zapsan způsob jednání
Jménem pobočného spolku jedná jeho předseda