Změny a události Zemědělské družstvo Velký Bor okres Klatovy

2023-08-11
Vymazán člen představenstva
FRANTIŠEK LADMAN
2022-01-19
Zapsan člen představenstva
RŮŽENA MRÁZOVÁ
2021-05-05
Vymazán člen představenstva
KAREL JEDLIČKA
2021-05-05
Vymazán člen představenstva
KAREL JEDLIČKA
2019-12-16
Vymazán člen představenstva
MILOSLAV KOLÁŘ
2019-12-16
Vymazán člen představenstva
MILOSLAV KOLÁŘ
2019-12-16
Vymazán člen představenstva
FRANTIŠEK LADMAN
2019-12-16
Vymazán člen představenstva
FRANTIŠEK LADMAN
2019-12-16
Vymazán člen představenstva
KAREL JEDLIČKA
2019-12-16
Vymazán člen představenstva
KAREL JEDLIČKA
2019-12-16
Zapsan člen představenstva
MILOSLAV KOLÁŘ
2013-02-13
Vymazán člen představenstva
Miloslav Kolář
2013-02-13
Vymazán člen představenstva
Miloslav Kolář
2013-02-13
Vymazán člen představenstva
František Ladman
2013-02-13
Vymazán člen představenstva
František Ladman
2013-02-13
Vymazán člen představenstva
Karel Jedlička
2013-02-13
Vymazán člen představenstva
Karel Jedlička
2008-02-28
Vymazán člen představenstva
Karel Jedlička
2008-02-28
Vymazán člen představenstva
Karel Jedlička
2008-02-28
Vymazán člen představenstva
Miloslav Kolář
2008-02-28
Vymazán člen představenstva
Miloslav Kolář
2008-02-28
Vymazán člen představenstva
František Ladman
2008-02-28
Vymazán člen představenstva
František Ladman
2003-06-18
Vymazán člen představenstva
František Ladman
2003-06-18
Vymazán člen představenstva
František Ladman
2003-06-18
Vymazán člen představenstva
Miloslav Kolář
2003-06-18
Vymazán člen představenstva
Karel Klečka
2003-06-18
Vymazán člen představenstva
Karel Jedlička
2003-06-18
Vymazán člen představenstva
Karel Jedlička
2003-06-18
Vymazán člen představenstva
Miloslav Kolář
2003-06-18
Vymazán člen představenstva
Karel Klečka
2003-06-18
Vymazán člen představenstva
František Němec
2003-06-18
Vymazán člen představenstva
František Němec
1998-07-17
Vymazán člen představenstva
Václav Pastejřík
1998-07-17
Vymazán člen představenstva
Václav Pastejřík
1998-07-17
Vymazán člen představenstva
Růžena Mrázová
1998-07-17
Vymazán člen představenstva
Růžena Mrázová
1998-07-17
Vymazán člen představenstva
František Švec
1998-07-17
Vymazán člen představenstva
František Švec
1998-07-17
Vymazán člen představenstva
Anna Švarcová
1998-07-17
Vymazán člen představenstva
Anna Švarcová
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
Pavel Hladík
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
Pavel Hladík
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
Václav Kubaň
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
Václav Šmrha
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
Václav Šmrha
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
Miloslav Kolář
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
Josef Behenský
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
Josef Behenský
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
Václav Kubaň
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
Pavel Hlaváč
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
Pavel Hlaváč
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
Karel Klečka
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
František Krech
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
František Krech
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
Marie Smítková
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
Marie Smítková
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
František Stulík
1993-09-28
Vymazán člen představenstva
František Stulík
1993-09-28
Zapsan člen představenstva
Miloslav Kolář
1993-09-28
Zapsan člen představenstva
Karel Klečka
1993-09-27
Zapsan způsob jednání
Způsob jednání: a) zastupování: Navenek jedná předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. b) podepisování: K napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda s uvedením své funkce. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu alespoň dvou členů představenstva.
1993-09-27
Zapsan způsob jednání
Způsob jednání: a) zastupování: Navenek jedná předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. b) podepisování: K napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda s uvedením své funkce. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu alespoň dvou členů představenstva.
1993-09-27
Vymazán člen představenstva
Josef Houdek
1993-09-27
Vymazán člen představenstva
Josef Houdek
1993-09-27
Vymazán člen představenstva
František Kozlík
1993-09-27
Vymazán člen představenstva
František Kozlík
1993-09-27
Vymazán člen představenstva
Emil Šrámek
1993-09-27
Vymazán člen představenstva
Emil Šrámek
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
Josef Čech
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
Josef Čech
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
Blanka Jagriková
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
Blanka Jagriková
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
František Kalabza
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
František Kalabza
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
Ladislav Krejčí
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
Ladislav Krejčí
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
Bohuslav Makovec
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
Bohuslav Makovec
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
Josef Pihera
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
Josef Pihera
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
Blanka Smítková
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
Blanka Smítková
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
Anna Tomášková
1991-03-13
Vymazán člen představenstva
Anna Tomášková
1991-03-13
Zapsan člen představenstva
Václav Pastejřík
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Josef Smitka
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Josef Pihera
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Václav Forejt
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Josef Podlešák
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Josef Podlešák
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Ludmila Pousková
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Ludmila Pousková
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Karel Kůrka
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Karel Kůrka
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Josef Smitka
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Václav Forejt
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Jan Podlešák
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Jan Podlešák
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Josef Procházka
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Josef Procházka
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Václav Šmat
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Václav Šmat
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
František Dubec
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
František Dubec
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Věra Kozáková
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Věra Kozáková
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Václav Pastejřík
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Josef Pihera
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Miloslav Pouska
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Pučil
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Pučil
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Božena Roubalová
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Božena Roubalová
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Václav Zábranský
1990-03-08
Vymazán člen představenstva
Václav Zábranský
1990-03-08
Zapsan člen představenstva
Josef Čech
1990-03-08
Zapsan člen představenstva
Václav Kubaň
1989-04-05
Zapsan způsob jednání
Způsob zastupování: Předseda je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda, volený členskou schůzí (sborem zástupců).
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Raška
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Karel Kolář
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Karel Kolář
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Raška
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Vojtěch Chaloupka
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Vojtěch Chaloupka
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Miloslava Pousková
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Miloslava Pousková
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Eduard Hlaváč
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Eduard Hlaváč
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Oldřich Koch
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Oldřich Koch
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Karel Hrdlička
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Karel Hrdlička
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Vlasta Hiřmanová
1986-03-20
Vymazán člen představenstva
Vlasta Hiřmanová
1986-03-20
Zapsan člen představenstva
Josef Pihera
1981-04-14
Vymazán člen představenstva
Marie Piherová
1981-04-14
Vymazán člen představenstva
Josef Čech
1981-04-14
Vymazán člen představenstva
Marie Šolcová
1981-04-14
Vymazán člen představenstva
Marie Šolcová
1981-04-14
Vymazán člen představenstva
Karel Klecan
1981-04-14
Vymazán člen představenstva
Karel Klecan
1981-04-14
Vymazán člen představenstva
Václav Černý
1981-04-14
Vymazán člen představenstva
Václav Černý
1981-04-14
Vymazán člen představenstva
Václav Forejt
1981-04-14
Vymazán člen představenstva
Václav Ježek
1981-04-14
Vymazán člen představenstva
Václav Ježek
1981-04-14
Vymazán člen představenstva
Josef Smitka
1981-04-14
Zapsan člen představenstva
Josef Smitka
1981-04-14
Zapsan člen představenstva
Václav Forejt
1980-01-16
Vymazán člen představenstva
Václav Potužák
1980-01-16
Vymazán člen představenstva
Josef Smitka
1980-01-16
Zapsan člen představenstva
Josef Smitka
1977-02-04
Zapsan způsob jednání
Zastupování: Předseda jedná jménem družstva navenek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Místopředseda je oprávněn jednat v rozsahu své působnosti dané stanovami, popř. pracovního a organizačního řádu družstva. Přijímat závazky jménem družstva však může jen na základě zmocnění daného předsedou. Podpisování: Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podpisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva.
1976-08-17
Zapsan způsob jednání
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, které se skládá ze 17 členů, volených na dobu 5 roků. Zastupování: Družstvo zastupuje navenek předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva. Podpisování: K názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva. Písemnosti finanční povahy podpisuje také ekonom.
1976-08-17
Zapsan podnikani
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
1976-08-17
Zapsan podnikani
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
1976-08-17
Zapsan podnikani
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
1976-08-17
Zapsan člen představenstva
Jaroslav Raška