Změny a události Zemědělské družstvo "Prácheň", se sídlem v Boubíně - v likvidaci

1974-06-04
Zapsan podnikani
Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba.