Změny a události OV ČSOP Vsetín

2023-02-09
Vymazán člen představenstva
KAMILA KŘUPALOVÁ
2023-02-09
Zapsan člen představenstva
PETR TOMÁŠ
2020-02-11
Vymazán člen představenstva
MARCELA NĚMCOVÁ
2020-02-11
Vymazán člen představenstva
MARCELA NĚMCOVÁ
2016-07-25
Zapsan způsob jednání
Jménem pobočného spolku jedná jeho předseda