Změny a události Zemědělské družstvo Kokonín

1965-12-21
Zapsan podnikani
a) Zemědělská výroba.