Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci, IČO 00123285 — obchodní rejstřík

Havlíčkův Brod
35 let, 9 měsíce
na trhu
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
1988-06-30
IČO
00123285
Právní forma
Předmět činnosti

Činnosti, ke kterým je potřeba zvláštního povolení, je možné zahájit až po získání tohoto povolení a v jeho rozsahu.

b/ v oblasti specializovaných služeb v rostlinné výrobě
- provádí práce a služby v rostlinné výrobě, spočívající zejména v aplikaci průmyslových hnojiv, vápnění půd, chemické ochraně rostlin, ošetřování a aplikaci statkových hnojiv, výrobě a aplikaci kompostů, těžbě a využívání ostatních hnojivých hmot, (bahno
, rašelina, atd.),
- provádí všechny práce a činnosti související s nárokováním, nákupem, vykládkou, dopravou, skladováním, mícháním, průmyslových hnojiv, vápenatých hmot, chemických přípravků, popřípadě jiných potřeb a materiálů
- poskytuje odborné porady a speciální služby na základě příslušných předpisů, spočívající zejména ve sledování škodlivých činitelů, koordinaci využívání techniky, opravárenství, plánování a výstavbě polních hnojišť a velkokapacitních jímek,zpracování eko
nomických informací, plánů hnojení a chemické ochrany,
- nárokuje, organizuje a pozemně zajišťuje leteckou zemědělskou činnost

c/ v oblasti stavebnictví
- provádí a zabezpečuje stavební činnost pro vlastní potřebu, v případě volné kapacity i pro členské a jiné organizace a občany,
- zajišťuje výrobu jednoduché prefabrikace včetně výroby betonu,
provádí pro investiční výstavbu technickou pomoc investorovi a inženýrskou činnost v rozsahu uzavřené dohody,
- provádí pro členské organizace obhospodařovací bilanci stavebního materiálu na základě jejich zmocnění,
- provádí projektovou činnost,
- provádí stavební izolace zdiva
- provádí práce střelmistrovské a vykonává funkci okresního střelmistra.

d/ v oblasti meliorační výstvby a údržby
- zabezpečuje a provádí výstavbu, opravy a údržbu melioračního zařízení, melioračních staveb, polních cest a komunikací, rybníků a vodních nádrží,
- provádí práce na intenzifikaci zemědělského půdního fondu,
- provádí zemní práce včetně inženýrských sítí

e/ v oblasti služeb pro zemědělství
- zabezpečuje provoz zemědělské okresní laboratoře,
- provádí dopravu a práce speciální technikou,
- provádí běžné opravy a revize mechanizačních prostředků a účelových zařízení,
- v provozní péči o elektrická zařízení a hromosvody provádí druhý stupeň této péče (pokyny v č. 7/1988 Věst. MZVž ČSR)
- provádí revize vysokotlakých nádob, vysokozdvižných vozíků, výtahů, zdvihacích zařízení, kotlů,
- zřizuje radiové sítě organizacím zemědělsko-potravinářského komlexu, zabezpečuje jejich provoz a vykonává funkci okresního radiooperátora,
- zavádí a provozuje výpočetní techniku (činnost aplikační skupiny), vědeckotechnické informace, provádí činnost v oblasti tvorby cen a normování,
- provozuje zahraničně hospodářskou činnost v rozsahu na který se nevyžaduje povolení FMZO ve smyslu § 4 zák. č. 42/80 Sb. ve znění zákona č. 102/88 o hospodářských stycích se zahraničím ,
- hospodaří s vlastními devizovými prostředky,
- hospodaří s devizovými prostředky členských organizací na základě jejich zmocnění,
- v zájmu celoročního využití pracovních sil provádí další práce a služby pro jiné organizace a občany,
- zpracovává a prodává své výrobky a provozuje vlastní restaurační zařízení.

Rozsah činnosti Agropodniku je stanoven každoročně plánem, který schvaluje představenstvo.

Činnosti, ke kterým je potřeba zvláštního povolení, je možné zahájit až po získání tohoto povolení a v jeho rozsahu.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Družstvo
Institucionální sektor: dle ESA2010
Národní soukromé nefinanční podniky
Činnosti - dle CZ-NACE
Smíšené hospodářství
Počet zaměstnanců
Neuvedeno

Změny a události

1988-06-30
Zapsan činnost
Činnosti, ke kterým je potřeba zvláštního povolení, je možné zahájit až po získání tohoto povolení a v jeho rozsahu.
1988-06-30
Zapsan činnost
b/ v oblasti specializovaných služeb v rostlinné výrobě - provádí práce a služby v rostlinné výrobě, spočívající zejména v aplikaci průmyslových hnojiv, vápnění půd, chemické ochraně rostlin, ošetřování a aplikaci statkových hnojiv, výrobě a aplikaci kompostů, těžbě a využívání ostatních hnojivých hmot, (bahno , rašelina, atd.), - provádí všechny práce a činnosti související s nárokováním, nákupem, vykládkou, dopravou, skladováním, mícháním, průmyslových hnojiv, vápenatých hmot, chemických přípravků, popřípadě jiných potřeb a materiálů - poskytuje odborné porady a speciální služby na základě příslušných předpisů, spočívající zejména ve sledování škodlivých činitelů, koordinaci využívání techniky, opravárenství, plánování a výstavbě polních hnojišť a velkokapacitních jímek,zpracování eko nomických informací, plánů hnojení a chemické ochrany, - nárokuje, organizuje a pozemně zajišťuje leteckou zemědělskou činnost
1988-06-30
Zapsan činnost
c/ v oblasti stavebnictví - provádí a zabezpečuje stavební činnost pro vlastní potřebu, v případě volné kapacity i pro členské a jiné organizace a občany, - zajišťuje výrobu jednoduché prefabrikace včetně výroby betonu, provádí pro investiční výstavbu technickou pomoc investorovi a inženýrskou činnost v rozsahu uzavřené dohody, - provádí pro členské organizace obhospodařovací bilanci stavebního materiálu na základě jejich zmocnění, - provádí projektovou činnost, - provádí stavební izolace zdiva - provádí práce střelmistrovské a vykonává funkci okresního střelmistra.
1988-06-30
Zapsan činnost
d/ v oblasti meliorační výstvby a údržby - zabezpečuje a provádí výstavbu, opravy a údržbu melioračního zařízení, melioračních staveb, polních cest a komunikací, rybníků a vodních nádrží, - provádí práce na intenzifikaci zemědělského půdního fondu, - provádí zemní práce včetně inženýrských sítí
1988-06-30
Zapsan činnost
e/ v oblasti služeb pro zemědělství - zabezpečuje provoz zemědělské okresní laboratoře, - provádí dopravu a práce speciální technikou, - provádí běžné opravy a revize mechanizačních prostředků a účelových zařízení, - v provozní péči o elektrická zařízení a hromosvody provádí druhý stupeň této péče (pokyny v č. 7/1988 Věst. MZVž ČSR) - provádí revize vysokotlakých nádob, vysokozdvižných vozíků, výtahů, zdvihacích zařízení, kotlů, - zřizuje radiové sítě organizacím zemědělsko-potravinářského komlexu, zabezpečuje jejich provoz a vykonává funkci okresního radiooperátora, - zavádí a provozuje výpočetní techniku (činnost aplikační skupiny), vědeckotechnické informace, provádí činnost v oblasti tvorby cen a normování, - provozuje zahraničně hospodářskou činnost v rozsahu na který se nevyžaduje povolení FMZO ve smyslu § 4 zák. č. 42/80 Sb. ve znění zákona č. 102/88 o hospodářských stycích se zahraničím , - hospodaří s vlastními devizovými prostředky, - hospodaří s devizovými prostředky členských organizací na základě jejich zmocnění, - v zájmu celoročního využití pracovních sil provádí další práce a služby pro jiné organizace a občany, - zpracovává a prodává své výrobky a provozuje vlastní restaurační zařízení.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci se sídlem v Havlíčkův Brod  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00123285.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025