Změny a události Zemědělské družstvo Jenišovice se sídlem v Lozicích v likvidaci

1960-07-01
Zapsan podnikani
zemědělská výroba