Změny a události Zemědělské družstvo Podlažice "v likvidaci"

1965-05-31
Zapsan podnikani
zemědělská výroba