Zemědělské družstvo Sezemice se sídlem v Sezemicích "v likvidaci", IČO 00127639 — obchodní rejstřík

Sezemice
74 let, 9 měsíce
na trhu
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
1949-07-07
IČO
00127639
Právní forma
Družstvo
Předmět podnikani

Družstvo nakupuje zboží u dalších organizací a osob, případně
jej upravuje a prodává jej dalším organizacím a osobám. Provo-
zuje příležitostnou zpracovatelskou činnost a služby veřejného
stravování.

a) zajišťuje v souladu se záměry a úkoly státního plánu
především rozvoj socialistické zemědělské výroby

b) chrání a plně využívá veškerou půdu a ostatní výrobní
prostředky i zdroje k zabezpečení rostoucích potřeb a
požadavků socialistické společnosti

c) zvyšuje intenzitu a efektivnost výroby uplatňováním
vědeckotechnického pokroku a pokrokových způsobů a forem
organizace a řízení

d) podporuje pracovní iniciativu členů při plnění úkolů družstva
a vztváří podmínky pro jejich účast na řízení podle zásad
družstevní demokracie

e) napomáhá při zvyšování kvalifikace svých členů, vytváří
podmínky pro přípravu mládeže na dělnická povolání

f) usiluje a uspokojování sociálně-ekonomických a společenských
potřeb a rozvoj aktivních činností a zájmů členů včetně důchodů a
členů se změněnou pracovní schopností a to v souladu se zájmy a
potřebami společnosti a svými možnostmi

g) organizuje veškerou svoji činnost tak, aby bylo co nejúčiněji
chráněno živností prostředí před škodlivými vlivy. Zodpovídá
a racionální využívání a ochranu přírodních zdrojů a za hospo-
dárné a účelné využívání vedlejších produktů hospodářského
činnosti

Družstvo nakupuje zboží u dalších organizací a osob, případně
jej upravuje a prodává jej dalším organizacím a osobám. Provo-
zuje příležitostnou zpracovatelskou činnost a služby veřejného
stravování.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Družstvo
Institucionální sektor: dle ESA2010
Národní soukromé nefinanční podniky
Činnosti - dle CZ-NACE
Smíšené hospodářství
Počet zaměstnanců
Neuvedeno

Statutární orgán

Předseda
Ing. Karel Kocourek
Pardubice Brožíkova, 428, PSČ , 7796471, 203 Den vzniku funkce: 1949-07-07
Místopředseda
Karel Burián
Zminný , 40, PSČ , 13162047, 203 Den vzniku funkce: 1949-07-07
L I K V I D Á T O R
Mgr. Josef Smutný
Pardubice Masarykovo nám., 1458, PSČ , 7703538, 203 Den vzniku funkce: 1995-08-09

Změny a události

1995-08-09
Zapsan člen představenstva
Josef Smutný
1989-04-07
Zapsan způsob jednání
Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místo- předseda. Věci finanční povahy podepisuje též ekonom družstva.
1989-04-07
Zapsan způsob jednání
Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místo- předseda. Věci finanční povahy podepisuje též ekonom družstva.
1949-07-07
Zapsan podnikani
a) zajišťuje v souladu se záměry a úkoly státního plánu především rozvoj socialistické zemědělské výroby
1949-07-07
Zapsan podnikani
b) chrání a plně využívá veškerou půdu a ostatní výrobní prostředky i zdroje k zabezpečení rostoucích potřeb a požadavků socialistické společnosti
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Zemědělské družstvo Sezemice se sídlem v Sezemicích "v likvidaci" se sídlem v Sezemice  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Zemědělské družstvo Sezemice se sídlem v Sezemicích "v likvidaci". Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00127639.

Podobné firmy

Česká Lípa Barvířská, , PSČ 47001, 23465735, 203
IČO 00005622
Žatec Studentská, 2628, PSČ 43801, 9280138, 203
IČO 00005797
Rohoznice
IČO 00021512