Změny a události Jednotné zemědělské družstvo Československo-sovětského přátelství Svítkov "v likvidaci"

1961-10-23
Zapsan podnikani
Zpracování projektové dokumentace: a) účelová investiční výstavba b) opravy, rekonstrukce, modernizace a údržba staveb v rámci ZPKO c) rekultivace
1961-10-23
Zapsan podnikani
Družstvo: a) zpracovává zemědělské suroviny a vyrábí z nich potravinářské výrobky, b) vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby, c) poskytuje práce a služby pro členy JZD a občany, d) prodává vlastní vyrobené zboží
1961-10-23
Zapsan podnikani
Předmětem jiné hospodářské činnosti je: prodej ovoce, zeleniny, brambor, květin, sadby, luštěnin, semen, zahradních potřeb z vlastní produkce i od jiných výrobců. Prodej tříděných i netříděných železničních pražců cestou ZEMPO Praha, výroba a prodej chemických recirkulačních WC, chemických směs í SVILIDEX, jako náplně do těchto WC, výroba a prodej aranžerské hmoty FLOREX. Provoz školícího střediska JZD ve vlastním středisku ve Starých Čivicích. Výroba a prodej prostředků pro ochranu a výživu rostlin. Prodej potravinářských výrobků a surovin. Ve středisku prodeje Unichem Pardubice.
1961-10-23
Zapsan podnikani
Rozšířená hospodářská činnost: a) maloobchodní činnosti podle zvláštního povolení b) služby veřejného stravování podle zvláštního povolení c) výroba kluzných hmot, tmelů, lepidel d) výroba čistících prostředků na čištění drahých kovů e) kovovýroba - zámečnické a svářečské práce f) výroba klimatizačních zařízení a odlučovačů - filtrů g) dřevovýroba truhlářská a tesařská
1961-10-23
Zapsan podnikani
Je-li k provozování shora uvedených činností třeba povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo provozovat tyto činnosti, jen získá-li toto povolení.
1961-10-23
Zapsan podnikani
Jiná hospodářská činnost: h) provozování odbytového skladu a činnosti s tím související ch) stavební činnost a montážní práce
1961-10-23
Zapsan podnikani
1. Vývoz věcí uvedených v příloze č. 1 z vlastní produkce organizace.
1961-10-23
Zapsan podnikani
2. Dovoz věcí uvedených v příloze č. 2 pro potřebu organizace.
1961-10-23
Zapsan podnikani
3. Poskytování služeb zahraničním osobám formou provádění speciálních řemeslnických prací v rozsahu 58 mil. Kčs.
1961-10-23
Zapsan podnikani
4. Vývoz a dovoz věcí, nutných k činnosti dle bodu 3 rozsahu povolení.
1961-10-23
Zapsan podnikani
5. Propagace vlastní zahraničně obchodní činnosti v zahraničí.
1961-10-23
Zapsan podnikani
Rozšířená hospodářská činnost: - výroby a prodeje opěrek do osobních automobilů a umělecko-řemeslné činnosti s tím související - poskytování zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodní - ve výcviku řidičů osobních a nákladních automobilů ve vlastní autoškole
1961-10-23
Zapsan podnikani
Zpracování projektové dokumentace: a) účelová investiční výstavba b) opravy, rekonstrukce, modernizace a údržba staveb v rámci ZPKO c) rekultivace