Změny a události Společnost pro estetiku, z.s.

2024-01-30
Zapsan člen představenstva
ONDŘEJ DADEJÍK
2014-01-01
Zapsan činnost
Účel je naplňován zejména těmito činnostmi spolku: a)zprostředkuje kontakt svých členů a umožňuje jim, aby formou přednášek i publikací informovali odbornou i laickou veřejnost o výsledcích své práce; b)upozorňuje na nové proudy a směry vědeckého výzkumu v humanitních oborech a pořádá k těmto otázkám přednášky, semináře, konference, diskuse apod.; c)pořádá kursy, výstavy, zájezdy a podobné akce, které mohou zvyšovat informovanost jejích členů o situaci v oborech, jež jsou předmětem jejich zájmu; d)sleduje publikační činnost ve zmíněných oborech a podílí se aktivně na utváření ediční strategie v této oblasti; e)spolek spolupracuje se zahraničními společnostmi obdobného zaměření.