Změny a události Zemědělské družstvo Mladějov "v likvidaci"

1951-02-19
Zapsan podnikani
zajišťování potřeb členů, zejména hospodářských a sociálních
1951-02-19
Zapsan podnikani
pronájem a nájem věcí nemovitých i movitých, zejména půdy, budov, strojů a zařízení
1951-02-19
Zapsan podnikani
zajišťování potřeb členů, zejména hospodářských a sociálních