Změny a události Zemědělské a obchodní družstvo Podhájí v likvidaci

1967-06-19
Zapsan podnikani
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje.