Změny a události Zemědělské družstvo Stará Říše-v likvidaci

1950-12-08
Zapsan podnikani
e) obchodní činnost - prodává vlastní výrobky a zboží, dále pro- dává zboží zakoupené v jiné organizaci a výrobky a zboží od jiných organizací (fyzických a právnických osob), včetně zahraniční obchodní činnosti, těží a prodává písek f) provozuje další nezemědělskou výrobu (přidruženou výrobu) zejména - výrobu z plastů - výrobu ze dřeva - kovovýrobu
1950-12-08
Zapsan podnikani
e) obchodní činnost - prodává vlastní výrobky a zboží, dále pro- dává zboží zakoupené v jiné organizaci a výrobky a zboží od jiných organizací (fyzických a právnických osob), včetně zahraniční obchodní činnosti, těží a prodává písek f) provozuje další nezemědělskou výrobu (přidruženou výrobu) zejména - výrobu z plastů - výrobu ze dřeva - kovovýrobu