Změny a události Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci

1965-05-28
Zapsan podnikani
podnikání v zemědělské výrobě včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje a výroba a uvádění do oběhu uznaného osiva a sadby polních plodin a sadby jahodníku.
1965-05-28
Zapsan podnikani
péče o členy nemocné, v důchodovém věku a o členy se změněnou pracovní schopností
1965-05-28
Zapsan podnikani
péče o děti družstevníků
1965-05-28
Zapsan podnikani
vzdělávací, osvětová, kulturní a tělovýchovná činnost vlastní i zprostředkovaná
1965-05-28
Zapsan podnikani
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)
1965-05-28
Zapsan podnikani
elektroinstalatérství
1965-05-28
Zapsan podnikani
kovoobrábění
1965-05-28
Zapsan podnikani
zámečnictví
1965-05-28
Zapsan podnikani
kovářství
1965-05-28
Zapsan podnikani
výroba a opravy zemědělských strojů
1965-05-28
Zapsan podnikani
opravy motorových vozidel
1965-05-28
Zapsan podnikani
truhlářství
1965-05-28
Zapsan podnikani
řeznictví a uzenářství
1965-05-28
Zapsan podnikani
hostinská činnost
1965-05-28
Zapsan podnikani
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené příloze 1 až 3 živnostenského zákona
1965-05-28
Zapsan podnikani
silniční motorová doprava
1965-05-28
Zapsan podnikani
podnikání v zemědělské výrobě včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje a výroba a uvádění do oběhu uznaného osiva a sadby polních plodin a sadby jahodníku.