Změny a události DRUŽSTVO STŘÍTEŽ v likvidaci

1973-03-28
Zapsan podnikani
3. Nezemědělská výroba a služby: a) potravinářská výroba b) lesní výroba a zpracování dřeva c) kovovýroba d) doprava e) práce zemní, demoliční f) obchodní činnost v tuzemsku i v zahraničí g) ubytovací služby h) pronájem věcí z majetku družstva
1973-03-28
Zapsan podnikani
2. Výkon činností, poskytování služeb a výroba výrobků sloužících zemědělské výrobě.
1973-03-28
Zapsan podnikani
3. Nezemědělská výroba a služby: a) potravinářská výroba b) lesní výroba a zpracování dřeva c) kovovýroba d) doprava e) práce zemní, demoliční f) obchodní činnost v tuzemsku i v zahraničí g) ubytovací služby h) pronájem věcí z majetku družstva