Změny a události Zemědělské družstvo Francova Lhota

2021-05-31
Zapsan člen představenstva
JOSEF KLIŠ
2021-05-31
Vymazán člen představenstva
JOSEF KLIŠ
2021-05-31
Vymazán člen představenstva
ZDENĚK NOVÁK
2021-05-31
Vymazán člen představenstva
ZDENĚK NOVÁK
2021-05-31
Vymazán člen představenstva
LUDMILA FILGASOVÁ
2021-05-31
Vymazán člen představenstva
LUDMILA FILGASOVÁ
2021-05-31
Vymazán člen představenstva
PAVLÍNA JURÁŇOVÁ
2021-05-31
Vymazán člen představenstva
PAVLÍNA JURÁŇOVÁ
2021-05-31
Vymazán člen představenstva
ALOIS LUKÁŠ
2021-05-31
Vymazán člen představenstva
ALOIS LUKÁŠ
2021-05-31
Vymazán člen představenstva
MARCELA ČERNÁ
2021-05-31
Vymazán člen představenstva
MARCELA ČERNÁ
2021-05-31
Vymazán člen představenstva
ZDEŇKA TRNKOVÁ
2021-05-31
Vymazán člen představenstva
ZDEŇKA TRNKOVÁ
2021-05-31
Zapsan člen představenstva
JOSEF KLIŠ
2021-05-31
Zapsan člen představenstva
MIROSLAV VRÁNA
2021-05-31
Zapsan člen představenstva
ALOIS MATŮŠ
2021-05-31
Zapsan člen představenstva
JOSEF MATŮŠ
2021-05-31
Zapsan člen představenstva
TEREZA PTÁČKOVÁ
2021-05-31
Zapsan člen představenstva
MIROSLAV SUROVEC
2021-05-31
Zapsan člen představenstva
ROSTISLAV ZIMEK
2016-05-11
Vymazán člen představenstva
Josef Kliš
2016-05-11
Vymazán člen představenstva
Josef Kliš
2016-05-11
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Novák
2016-05-11
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Novák
2016-05-11
Vymazán člen představenstva
Ludmila Filgasová
2016-05-11
Vymazán člen představenstva
Ludmila Filgasová
2016-05-11
Vymazán člen představenstva
Pavlína Juráňová
2016-05-11
Vymazán člen představenstva
Pavlína Juráňová
2016-05-11
Vymazán člen představenstva
Alois Lukáš
2016-05-11
Vymazán člen představenstva
Alois Lukáš
2016-05-11
Vymazán člen představenstva
Alois Šerý
2016-05-11
Vymazán člen představenstva
Alois Šerý
2016-05-11
Vymazán člen představenstva
Jaroslava Zimková
2016-05-11
Vymazán člen představenstva
Jaroslava Zimková
2011-04-13
Vymazán člen představenstva
Josef Kliš
2011-04-13
Vymazán člen představenstva
Josef Kliš
2011-04-13
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Novák
2011-04-13
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Novák
2011-04-13
Vymazán člen představenstva
Ludmila Filgasová
2011-04-13
Vymazán člen představenstva
Ludmila Filgasová
2011-04-13
Vymazán člen představenstva
Alois Matůš
2011-04-13
Vymazán člen představenstva
Alois Matůš
2011-04-13
Vymazán člen představenstva
Helena Kamlerová
2011-04-13
Vymazán člen představenstva
Helena Kamlerová
2011-04-13
Vymazán člen představenstva
Ladislav Trčka
2011-04-13
Vymazán člen představenstva
Ladislav Trčka
2011-04-13
Vymazán člen představenstva
Pavlína Juráňová
2011-04-13
Vymazán člen představenstva
Pavlína Juráňová
2006-04-26
Vymazán člen představenstva
Miroslav Vrána
2006-04-26
Vymazán člen představenstva
Miroslav Vrána
2006-04-26
Vymazán člen představenstva
Alois Matůš
2006-04-26
Vymazán člen představenstva
Alois Matůš
2006-04-26
Vymazán člen představenstva
Ludmila Filgasová
2006-04-26
Vymazán člen představenstva
Ludmila Filgasová
2006-04-26
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Novák
2006-04-26
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Novák
2006-04-26
Vymazán člen představenstva
Helena Kamlerová
2006-04-26
Vymazán člen představenstva
Helena Kamlerová
2006-04-26
Vymazán člen představenstva
Jan Lalošák
2006-04-26
Vymazán člen představenstva
Jan Lalošák
2006-04-26
Vymazán člen představenstva
Ladislav Trčka
2006-04-26
Vymazán člen představenstva
Ladislav Trčka
2001-10-17
Vymazán člen představenstva
Stanislav Rösner
2001-10-17
Vymazán člen představenstva
Stanislav Rösner
2001-10-17
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Novák
2001-10-17
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Novák
2001-10-17
Vymazán člen představenstva
Alois Juráň
2001-10-17
Vymazán člen představenstva
Alois Juráň
2001-10-17
Vymazán člen představenstva
Miroslav Mikéska
2001-10-17
Vymazán člen představenstva
Miroslav Mikéska
1999-05-31
Vymazán člen představenstva
Ludmila Filgasová
1999-05-31
Vymazán člen představenstva
Ludmila Filgasová
1996-02-09
Vymazán člen představenstva
Břetislav Chromík
1996-02-09
Vymazán člen představenstva
Břetislav Chromík
1996-02-09
Vymazán člen představenstva
Josef Rösner
1996-02-09
Vymazán člen představenstva
Josef Rösner
1996-02-09
Vymazán člen představenstva
Pavel Blaha
1996-02-09
Vymazán člen představenstva
Pavel Blaha
1994-05-24
Vymazán člen představenstva
Josef Bartoník
1994-05-24
Vymazán člen představenstva
Josef Bartoník
1993-02-15
Zapsan způsob jednání
Jednání: Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Navenek jedná za představenstvo předseda popřípadě místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstva.
1993-02-15
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Novosad
1993-02-15
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Novosad
1993-02-15
Vymazán člen představenstva
Stanislav Martinek
1993-02-15
Vymazán člen představenstva
Stanislav Martinek
1993-02-15
Zapsan člen představenstva
Ludmila Filgasová
1993-02-15
Zapsan způsob jednání
Jednání: Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Navenek jedná za představenstvo předseda popřípadě místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstva.
1991-03-25
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Novosad
1991-03-25
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Novosad
1991-03-25
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Novosad
1991-03-25
Zapsan člen představenstva
Zdeněk Novosad
1991-03-25
Zapsan způsob jednání
Zastupování a podpisování: Statutárním orgánem družstva je předseda, který je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda. Předseda může písemně zmocnit jiného člena družstva či jinou právnickou nebo fyzickou osobu, aby jednali jménem družstva v rozsahu, určeném ve zmocnění. Vedoucí závodů jsou oprávnění činit jménem družstva úkony nutné ke splnění úkolů v rámci působnosti závodu.
1990-02-20
Vymazán člen představenstva
Helena Kamlerová
1990-02-20
Vymazán člen představenstva
Helena Kamlerová
1989-03-06
Vymazán člen představenstva
Stanislav Martinka
1989-03-06
Vymazán člen představenstva
Josef Václavík
1989-03-06
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Kamler
1989-03-06
Vymazán člen představenstva
Josef Václavík
1989-03-06
Vymazán člen představenstva
Anežka Hájková
1989-03-06
Vymazán člen představenstva
Anežka Hájková
1989-03-06
Vymazán člen představenstva
Stanislav Martinka
1989-03-06
Vymazán člen představenstva
Pavel Blaha
1989-03-06
Vymazán člen představenstva
Pavel Blaha
1989-03-06
Vymazán člen představenstva
Josef Chromík
1989-03-06
Vymazán člen představenstva
Josef Chromík
1989-03-06
Vymazán člen představenstva
Karel Gargulák
1989-03-06
Vymazán člen představenstva
Karel Gargulák
1989-03-06
Zapsan způsob jednání
Zastupování a podpisování: Předseda je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje předseda. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
1986-03-05
Vymazán člen představenstva
Stanislav Martinka
1986-03-05
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Novosad
1986-03-05
Vymazán člen představenstva
Ladislav Hinner
1986-03-05
Vymazán člen představenstva
Ladislav Hinner
1986-03-05
Vymazán člen představenstva
Josef Šerý
1986-03-05
Vymazán člen představenstva
Josef Šerý
1986-03-05
Vymazán člen představenstva
Miroslav Buráň
1986-03-05
Vymazán člen představenstva
Helena Kamlerová
1986-03-05
Vymazán člen představenstva
Miroslav Buráň
1986-03-05
Zapsan člen představenstva
Stanislav Martinka
1986-03-05
Zapsan člen představenstva
Helena Kamlerová
1986-03-05
Zapsan člen představenstva
Jaroslav Novosad
1981-04-30
Vymazán člen představenstva
Karel Jančár
1981-04-30
Vymazán člen představenstva
Karel Jančár
1979-04-09
Vymazán člen představenstva
Josef Kamler
1979-04-09
Vymazán člen představenstva
Josef Kamler
1979-04-09
Vymazán člen představenstva
Josef Václavík
1979-04-09
Vymazán člen představenstva
Miroslav Buráň
1979-04-09
Zapsan člen představenstva
Karel Jančár
1979-04-09
Zapsan člen představenstva
Miroslav Buráň
1979-04-09
Zapsan člen představenstva
Josef Václavík
1977-03-30
Vymazán člen představenstva
Josef Kabrhel
1977-03-30
Vymazán člen představenstva
Josef Kabrhel
1977-03-30
Vymazán člen představenstva
Josef Šuta
1977-03-30
Vymazán člen představenstva
Josef Šuta
1977-03-30
Vymazán člen představenstva
Josef Piastek
1977-03-30
Vymazán člen představenstva
Josef Piastek
1977-03-30
Zapsan člen představenstva
Jaroslav Kamler
1976-10-29
Zapsan způsob jednání
Zastupování a podpisování: Předseda jedná jménem družstva navenek; písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva a - pokud mají finanční povahu též ekonom družstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
1975-07-15
Vymazán člen představenstva
Alois Šerý
1975-07-15
Vymazán člen představenstva
Alois Šerý
1975-07-15
Vymazán člen představenstva
Josef Koňařík
1975-07-15
Vymazán člen představenstva
Josef Koňařík
1975-07-15
Vymazán člen představenstva
Štěpán Trochta
1975-07-15
Vymazán člen představenstva
Štěpán Trochta
1975-07-15
Vymazán člen představenstva
Ladislav Kabrhel
1973-03-14
Vymazán člen představenstva
Josef Bartoník
1973-03-14
Vymazán člen představenstva
Josef Kabrhel
1973-03-14
Vymazán člen představenstva
Josef Bartoník
1973-03-14
Vymazán člen představenstva
Josef Kabrhel
1973-03-14
Vymazán člen představenstva
Karel Jančár
1971-03-24
Vymazán člen představenstva
Josef Kabrhel
1971-03-24
Vymazán člen představenstva
Josef Kabrhel
1971-03-24
Vymazán člen představenstva
Antonín Tkadlec
1971-03-24
Vymazán člen představenstva
Antonín Tkadlec
1971-03-24
Vymazán člen představenstva
František Trchalík
1971-03-24
Vymazán člen představenstva
František Trchalík
1971-03-24
Vymazán člen představenstva
Josef Kabrhel
1971-03-24
Vymazán člen představenstva
Jan Trochta
1971-03-24
Vymazán člen představenstva
Jan Trochta
1971-03-24
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Novosad
1971-03-24
Zapsan člen představenstva
Josef Kabrhel
1971-03-24
Zapsan člen představenstva
Jaroslav Novosad
1969-11-06
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Šuta
1969-11-06
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Šuta
1969-11-06
Vymazán člen představenstva
Josef Surmař
1969-11-06
Vymazán člen představenstva
Josef Surmař
1969-11-06
Vymazán člen představenstva
Štěpán Filák
1969-11-06
Vymazán člen představenstva
Štěpán Filák
1968-02-07
Vymazán člen představenstva
Josef Kabrhel
1968-02-07
Vymazán člen představenstva
Josef Bartoník
1968-02-07
Zapsan člen představenstva
Josef Kabrhel
1968-02-07
Zapsan člen představenstva
Josef Bartoník
1966-12-06
Vymazán člen představenstva
Emilie Trochtová
1966-12-06
Vymazán člen představenstva
Emilie Trochtová
1966-12-06
Vymazán člen představenstva
Josef Trchalík
1966-12-06
Vymazán člen představenstva
Josef Trchalík
1965-11-18
Zapsan způsob jednání
Zastupování a podpisování: Družstvo zastupuje předseda. Písemnosti podpisuje předseda a jeden člen představenstva; všechny písemnosti finanční povahy spolupodepisuje ekonom (účetní).
1963-06-04
Vymazán člen představenstva
František Trochta
1963-06-04
Vymazán člen představenstva
František Trochta
1963-06-04
Vymazán člen představenstva
Emilie Machů
1963-06-04
Vymazán člen představenstva
Emilie Machů
1963-06-04
Vymazán člen představenstva
Jan Trochta
1963-06-04
Vymazán člen představenstva
Jan Trochta
1963-06-03
Vymazán člen představenstva
Štěpán Trochta
1963-06-03
Vymazán člen představenstva
Štěpán Trochta
1963-06-03
Vymazán člen představenstva
Ladislav Hrbáček
1963-06-03
Vymazán člen představenstva
Ladislav Hrbáček
1963-06-03
Vymazán člen představenstva
František Sukup
1963-06-03
Vymazán člen představenstva
František Sukup
1963-06-03
Vymazán člen představenstva
Josef Bartoník
1963-06-03
Zapsan člen představenstva
František Sukup
1963-06-03
Zapsan člen představenstva
Josef Bartoník
1962-03-22
Vymazán člen představenstva
Josef Juráň
1962-03-22
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Horalík
1962-03-22
Vymazán člen představenstva
Josef Juráň
1962-03-22
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Horalík
1962-03-22
Vymazán člen představenstva
Anežka Trochotová
1962-03-22
Vymazán člen představenstva
Anežka Trochotová
1962-03-22
Vymazán člen představenstva
Josef Hrnčířík
1962-03-22
Vymazán člen představenstva
Josef Hrnčířík
1962-03-22
Vymazán člen představenstva
František Konečný
1962-03-22
Vymazán člen představenstva
František Konečný
1953-06-16
Zapsan způsob jednání
Zastupování a podpisování: Zastupovati a podepisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva.
1952-04-29
Vymazán člen představenstva
Josef Zimek
1952-04-29
Vymazán člen představenstva
Josef Zimek
1952-04-29
Vymazán člen představenstva
Štěpán Filák
1952-04-29
Vymazán člen představenstva
Štěpán Filák
1952-04-29
Vymazán člen představenstva
Emil Kurtin
1952-04-29
Vymazán člen představenstva
Emil Kurtin
1952-04-29
Vymazán člen představenstva
František Šerý
1952-04-29
Vymazán člen představenstva
František Šerý
1952-04-29
Vymazán člen představenstva
Františka Juráňová
1952-04-29
Vymazán člen představenstva
Josef Ječmínek
1952-04-29
Zapsan způsob jednání
Zastupování: K zastupování družstva je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Znamenání firmy děje se tím způsobem, že k firmě družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva.
1951-04-03
Zapsan podnikani
Hostinská činnost
1951-04-03
Zapsan podnikani
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
1951-04-03
Zapsan podnikani
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
1951-04-03
Zapsan podnikani
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
1951-04-03
Zapsan podnikani
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
1951-04-03
Zapsan člen představenstva
Josef Juráň
1951-04-03
Zapsan člen představenstva
Zdeněk Horalík
1951-04-03
Zapsan způsob jednání
Zastupování: K zastupování družstva je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden člen přípravného výboru. Znamenání firmy: Znamenání firmy děje se tím způsobem, že k firmě družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden člen přípravného výboru.