Změny a události SVITAVATOUR, a.s. v likvidaci

1989-06-30
Zapsan podnikani
Podle Rozhodnutí Ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky ze dne 5.12.1989, č.j. 3 803/89 doplňují se stanovy akciové společnosti v předmětu podnikání o písmeno i/ ve znění: i) zajišťování velkoobchodní činnosti za účelem plynulého zásobování vlastní maloobchodní nebo jiné obchodní činnosti, popřípadě jiným odběratelům.
1989-06-30
Zapsan podnikani
b) provozování kulturně vzdělávací činnosti (sympozia, konference, školení, kulturní a společenské akce)
1989-06-30
Zapsan podnikani
c) provoz ubytovacích, stravovacích a jiných sousvisejících zařízení včetně služeb sloužících k uspokojování potřeb občanů při organizo vání cestovního ruchu
1989-06-30
Zapsan podnikani
d) provozování maloobchodní činnosti s vybraným sortimentem zboží včetně úpravy a zpracování výrobků
1989-06-30
Zapsan podnikani
e) dodprava vlastní i pro jiné subjekty (na základě vydání příslušného odprávnění)
1989-06-30
Zapsan podnikani
f) kobstarávání záležitostí pro třetí osoby
1989-06-30
Zapsan podnikani
g) vydavatelská, tiskárenská, prodpragační a překladatelská činnost (na základě vydání příslušného oprávnění)
1989-06-30
Zapsan podnikani
h) projekční, stavební a jiné činnosti prod rozvoj materiálně technické základny (projekční práce na základě vydání příslušného oprávnění)
1989-06-30
Zapsan podnikani
Poskytovat průvodcovské služby může akciová společnost pouze prostřednictvím průvodců, kteří mají ke své činnosti oprávnění vydané ministerstvem obchodu a cestovního ruchu ČSR a SSR.
1989-06-30
Zapsan podnikani
Podle Rozhodnutí Ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky ze dne 5.12.1989, č.j. 3 803/89 doplňují se stanovy akciové společnosti v předmětu podnikání o písmeno i/ ve znění: i) zajišťování velkoobchodní činnosti za účelem plynulého zásobování vlastní maloobchodní nebo jiné obchodní činnosti, popřípadě jiným odběratelům.