Změny a události SAMPEX, družstvo služeb v Ostravě "v likvidaci"

1989-07-26
Zapsan podnikani
Organizace a propagace výstav (výstavnictví)
1989-07-26
Zapsan podnikani
b/ zajišťuje překladatelskou službu (překlady technické literatury, tlumočení na konferencích, výstavách, zahraničním delegacím)
1989-07-26
Zapsan podnikani
c/ zajišťuje různé společenské akce ( rodinná výročí, jubilea, konference, školení,zasedání, kurzy apod.)
1989-07-26
Zapsan podnikani
d/ zajišťuje kulturní akce s účastí souborů a umělců v oblasti vážné i populární hudby, jakož i účast dramatických umělců, zajišťuje příslušná povolení, vč. pořadatelské a požární služby
1989-07-26
Zapsan podnikani
e/ poradenská služba pro začínající soubory všech žánrů, včetně zprostředkování jejich činnosti a jejich odborného vedení, zprostředkování umělců v těch oblastech, které nespadají pod povinné zprostředkování
1989-07-26
Zapsan podnikani
Družstvo zajišťuje služby jak pro občany, tak i pro socialistické organizace.
1989-07-26
Zapsan podnikani
zajišťování architektonické činnosti, pro fyzické i pro právnické osoby
1989-07-26
Zapsan podnikani
Zprostředkování realizace audiovizuálních programů těchto kategorií:
1989-07-26
Zapsan podnikani
a) reklamní
1989-07-26
Zapsan podnikani
b) výchovně vzdělávací
1989-07-26
Zapsan podnikani
c) videoklipy
1989-07-26
Zapsan podnikani
d) trikové a animované filmy
1989-07-26
Zapsan podnikani
e) audiovizuální programy s možností využití libovolného počtu promítacích ploch a projekce řízené počítačem
1989-07-26
Zapsan podnikani
f) dokumentární
1989-07-26
Zapsan podnikani
g) hrané
1989-07-26
Zapsan podnikani
pro fyzické i pro právnické osoby.
1989-07-26
Zapsan podnikani
zprostředkování odbytu ediční činnosti československých nakladatelství
1989-07-26
Zapsan podnikani
nakladatelskou a vydavatelskou činnost, pro fyzickou i právnickou osobu
1989-07-26
Zapsan podnikani
1. Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a poskytování služeb zahraničním osobám v zahraničí v souvislosti s činností organizace a vlastními kapacitami organizace formou: -provádění výkonů ediční činnosti -organizace, přípravy, tvorby a výroby audiovizuálních programů
1989-07-26
Zapsan podnikani
2. Propagace vlastní zahraničně obchodní činnosti v zahraničí
1989-07-26
Zapsan podnikani
Odborné konzultace v oboru alternativní medicíny
1989-07-26
Zapsan podnikani
Zprostředkování přepravy osob a nákladů
1989-07-26
Zapsan podnikani
Organizace a propagace výstav (výstavnictví)