Změny a události Zemědělské družstvo v Novém Hrozenkově "v likvidaci"

1951-06-09
Zapsan podnikani
zemědělská výroba