Změny a události Výrobní a obchodní družstvo Podlesí "v likvidaci".

1974-08-05
Zapsan podnikani
zemědělská výroba